NRK Meny
Normal

Veiding får 22. juli-jobb i direktoratet

De fikk selv kritikk i 22. juli-rapporten, nå skal politimesteren i Asker og Bærum lede arbeidet i Politidirektoratet etter kritikken.

politimester Torodd Veiding

Veiding mener de forandringene de forskjellige 22.juli-rapportene har bedt om ikke er større enn at de er fullt mulig å gjennomføre.

Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Veidings politidistrikt var blant dem som fikk kritikk da 22. julikommisjonen la fram sin rapport i sommer. Kommisjonen mente de kunne gjort mer da Breivik kjørte fra Oslo mot Utvika.

To av tre patruljer i Asker og Bærum prioriterte andre oppgaver 22. juli framfor å se etter bilen til Breivik.

Veiding beklaget, etter det som kom fram, at de prioriterte feil.

– Det viktigste er å se at kritikken var berettighet. Det har jeg sett og det har flere med meg sett og derfor håper jeg at jeg kan bidra med helt nødvendige endringer i årene som kommer i norsk politi, sier Torodd Veiding.

– Solid og lang erfaring

Odd Reidar Humlegård

Odd Reidar Humlegård.

Foto: Jonas Sætre / NRK

Nå blir han programdirektør i Politidirektoratet, og skal lede arbeidet med å følge opp prosjekter og tiltak etter 22. juli-evalueringene.

– For oss har det vært viktig å få på plass en person som har solid og lang erfaring fra både politiet og Justisdepartementet, og i tillegg er han topp motivert for jobben, sier konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politi.no.

Torodd Veiding er utdannet jurist og har vært politimester i Asker og Bærum siden 2002 og har tidligere vært blant annet ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Flere store prosjekter

Endringsprogrammet Veiding skal lede skal fange opp alle tiltak og forslag som er omtalt i Sønderlandutvalget, Politidirektoratets egen evaluering, Stortingets 22. juli-komité og rapporten til 22. julikommisjonen.

Ifølge politiet vil det bli opprettet flere store prosjekter som skal følge opp sentrale punkt som styring og ledelse, kompetanse og trening, kommunikasjon og samhandling, teknologi, ressurser og bemanning.

Veiding begynner i den nye jobben 1. oktober.