Varm fisk kan skape kjøleproblemer for PST

Institusjoner som Politiets sikkerhetstjeneste og Statnett bruker kaldt vann fra Akerselva i Oslo til å kjøle ned dataanlegg og kontorer. Nå kan strengere miljøkrav for å unngå ørret- og laksedød i elva gjøre nedkjølingen dyrere.

Kraftig Akerselva

Nye miljøkrav til dumping av varmt vann i Akerselva i Oslo kan få konsekvenser for institusjoner som PST og Statnett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Nydalen Energi kjøleanlegg Akerselva 2

Kjøleanlegget ved Akerselva i Nydalen i Oslo kan få problemer med varm fisk.

Foto: Gøril Furu / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vedtatt strengere miljøkrav til utslipp av varmt vann for å beskytte ørret og laks i den urbane elva, skriver Teknisk Ukeblad.

Det kan føre til dyrere kjøling for viktige institusjoner som Statnett og PST som bruker det kalde vannet til nedkjøling av dataanlegg og kontorer.

Vann som blir varmet opp av bruken pumpes ut i elva igjen.

Mener det ikke stemmer

Vanntemperaturen i Akerselva i Nydalen har flere ganger blitt målt til dødelige temperaturer for ørret.

Roy Frivoll

Roy Frivoll, daglig leder i Nydalen Energi er uenig i at fiskelivet i elva er truet av utslipp fra deres kjøleanlegg.

Foto: Erik Buraas / Studio B13

NVE og Fylkesmannen har derfor bestemt at vann i Akerselva ikke kan brukes til kjøling når temperaturen er over 22 grader, for å unngå ørret- og laksedød.

– Vedtaket er basert på feil faktagrunnlag, mener Roy Frivoll, daglig leder i Nydalen Energi, som driver kjøleanlegget.

Han sier anlegget deres ikke påvirker fiskene i nevneverdig grad.

– Temperaturendringen ved anlegget er veldig liten og lokal, og i dette området finnes det ingen laks og kun få ørreter som raskt svømmer videre nedover elva, hevder Frivoll.

Usikker kunnskap

Ifølge den daglige lederen er det aldri påvist fiskedød ved utslippspunkter for varmt vann og at fiskene uansett svømmer til kaldere vann hvis det er for varmt.

Det finnes lite fast kunnskap eller dokumentasjon på hvordan høy vanntemperatur påvirker fisk. NVE og Fylkesmannen skriver i sine begrunnelser for vedtakene at de baserer avgjørelsene på et føre-var-prinsipp.

Terje Wivestad

Terje Wivestad hos Fylkesmannen sier det er viktig med strenge krav til utslipp i elva for å kunne fortsette å gjøre vannkvaliteten i Akerselva bedre.

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Terje Wivestad, seniorrådgiver ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, mener det er helt nødvendig å sette strenge krav til utslipp.

– Det varme vannet vil være negativt for fiskelivet der det dumpes, selv om det er et avgrenset område. En rapport fra Universitetet i Oslo viser samtidig at dumping vil varme opp vannet i hele elva, sier Wivestad.

Han forklarer at bruken av Akerselva har endret seg mye siden industrien dumpet utslipp rett i elva og at det stiller strengere krav til regulering av virksomhet langs elva.

– Dagens gode vannkvalitet skyldes små og store tiltak over en lang periode, tiltak som denne innstrammingen.

Dyrere kjøling

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen, Oslo

Politiets sikkerhetstjeneste er blant dem som bruker kaldt vann fra Akerselva til kjøling av sine datarom og kontorer.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Vedtaket er klaget inn til både NVE, Fylkesmannen og Olje- og energidepartementet.

Dersom vedtaket opprettholdes blir Nydalen Energi nødt til å bygge to kjøletårn til 15 millioner kroner ved siden av dagens anlegg for å kjøle ned vannet før det pumpes ut.

Byggekostnadene vil gjøre kjøletjenestene dyrere for blant andre Statnett og PST.

Frivoll forsikrer imidlertid om at det ikke er fare for svikt i kjølesystemene hos viktige institusjoner ettersom de har installert backup-tilførsel av vann fra drikkevannsnettet.