NRK Meny
Normal

Vannverkssjefen svarte unnvikende

Tonen ble amper under aktors utspørring av Ivar T. Henriksen i Nedre Romerike Tingrett i dag.

Ivar T. Henriksen og hans forsvarer Else Bugge Fougner
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Aktor, statsadvokat Lars Stoltenberg fortsatte sin utspørring av Henriksen og ville ha klart svar på hvorfor Henriksen kjøpte den mye omtalte boremaskinen.

Etterhvert som Henriksen svarte unnvikende på de fleste konkrete spørsmål fra aktor, ble Stoltenberg tydelig mere iritert, og Henriksen mer og mer oppgitt.

Alt om vannverksskandalen i Nett-TV:

Retten på befaring i Nedre Romerike Vannverk

Forsvarernes tur i vannverkssaken

Livet i Tingretten under Vannverksaken

Vannverkssjefen forklarer seg

Tilbake på vannverket

- Måtte levere vann til Coca Cola

Ifølge Økokrim ble boremaskinen kjøpt inn av vannverket mens det i realiteten var Henriksens sønn, Pål Henriksen som tjente penger på maskinen.

Henriksen forklarte i retten i dag at han kjøpte inn boremaskinen for å bore en vannledning under Haneborgåsen i Lørenskog for å knytte seg til ledningsnettet i Oslo etter at Lørenskog kommune nektet dem å strekke ledninger i kommunen.

Dette var nødvendig for å levere vann til Coca Cola drikke og for å sørge for bedre ledningsnett til deler av Lørenskog kommune.

- Vanskelig å svare

Men disse planene ble det aldri noe av.

- Betyr det at du kjøpte inn boremaskinen uten å ha tillatelse? ville aktor Stoltenberg vite.

- Det er vanskelig å svare på, sa Henriksen. Han fortsatte med at det var samtaler hele tiden og at han egentlig ikke trengte tillatelse for å bore, men grunneierne kom med innvendinger og derfor ble det ikke noe av.

Ansatte sønnen

Aktor Lars Stoltenberg fortsatte utspørringen om sønnen, Pål Henriksen og hans tilknytning til boremaskinen.

Han la fram dokumenter som beviste at firmaet Boreservice AS, som er eid av Pål Henriksen og Peab la inn anbud på jobber hvor de skulle bruke boremaskinen selv om den var vannverkets eiendom.

Senere ble også Pål Henriksen og en av hans forretningsforbindelser ansatt i vannverket.

Ifølge Henriksen ansatte han sønnen fordi vannverket ville knytte til seg kompetanse og kunnskap med tanke på gründervirksomhet.

- Ikke problematisk

- Det ville være helt bak mål hvis jeg ikke utnyttet den kunnskapen, svarte Henriksen oppgitt.

- Hvem var tiltenkt å bemanne boremaskinen da den ble anskaffet i 1998?

- Denne boremaskinen var en del av den helheten. For meg var dette egentlig ikke problematisk i den helheten jeg hadde, svarte Henriksen.

Aktor fortsetter nå sin utspørring av Henriksen i Nedre Romerike Tingrett.