NRK Meny

Vannlekkasje utfordrer Ahus

Selv om sykehuset har reservetanker med rent vann til leger som skal utføre operasjoner, må mye av vannet kokes. Hovedutfordringen har vært å informere pasienter og besøkende om at de ikke kan drikke vann fra springen.