Vannlekkasje sperrer Grefsenveien

Grefsenveien i Oslo er stengt på grunn av en vannlekkasje i krysset mellom Marsveien og Myrerskogveien. Politi og brannvesen på stedet, mens Vann- og avløpsetaten er på vei for å utbedre skaden, samt strø i området.