Vannlekkasje på Hvalstad

  • – En stor lekkasje

    – Fire hus har fått vann i kjelleren, sier driftsleder Arild Aune. Han forteller at de nå jobber med å utbedre skaden på ledningen. Noen få husstander er uten vann mens arbeidet pågår.

  • Brudd på hovedvannledning i Asker

    En hovedvannledning har spunget lekk på Hvalstad i Asker. Kommunenen har stengt av vannet for å begrense skaden. Det er foreløpig ukjent hvor mange som er uten vann, og om lekkasjen har ført til skader.