Utsatt nok en gang

Vi vil ikke få vite hvor det blir av Veterinærhøgskolen i dag. Avgjørelsen er nok en gang utsatt.

Veterinær
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Etter det Østlandssendingen erfarer vil dette trolig avgjøres senere i år.

Mange ventet at Veterinærhøgskolens fremtid skulle avklares i forslag til statsbudsjett som blir lagt fram i dag.

Dragkamp

Det har lenge vært en dragkamp om hvor skolen hører hjemme.

Fagmiljøet som arbeider med landbruksrelaterte områder ønsker en sterkere tilknytning til universitetet Ås, mens andre krefter vil knytte seg tettere til medisinmiljøet i Oslo.

Regjeringen avgjørelse har flere ganger blitt utsatt, senest da revidert statsbudsjett ble lagt fram i vår.

Uenighet mellom og i partier

Det skal være uenighet innad i og mellom regjeringspartiene som er årsaken til at avgjørelsen nok en gang utsettes.

Og fremtiden til Veterinærhøgskolen er fortsatt uviss.