Utfordrer ungdomspartiene til å endre boligpolitikken

Sjeføkonomen i Sparebank 1 mener at ungdomspartiene bør presse moderpartiene til å gjøre endringer i boligpolitikken. Nå utfordrer hun dem til å ta tak i problemet før det er for sent.

Elisabeth Holvik

BEKYMRET: Sjeføkonomen i Sparebank 1, Elisabeth Holvik frykter at man i verste fall kan få en bolig- og bankkrise i Norge hvis det ikke kommer noen endringer i boligpolitikken snart.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Jeg syns det er veldig rart at ungdomspartiene ikke har gjort noe med dette tidligere. Det står i alle perspektivmeldinger at vi kommer til å få en kjempeutfordring i fremtiden på grunn av demografi, sier sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik.

I fremtiden vil det bli mange færre skattebetalere, og det er de som er unge i dag som er skattebetalerne i fremtiden.

– De vil da måtte betale for mange flere pensjonister enn i dag. og de vil måtte bruke enda mer av inntekten sin til å komme inn i boligmarkedet i byene, sier Elisabeth Holvik.

Tar utfordringen

Petter Kaland Melsom

2. nestformann i FpU, Petter Kaland Melsom vil heve BSU-grensen.

Foto: Privat

Både 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, Petter Kaland Melsom, og AUF-leder, Mani Hussaini, er enige med sjeføkonomen om at boligmarkedet byr på store problemer for de unge i Norge. Men de har hver sin løsning på problemet. FpU vil blant annet heve BSU-grensen.

– Det gjør at unge mennesker kan spare mer, og de kan se at de faktisk bygger seg opp en egenkapital som gjør at de kan få råd til en bolig. Og så syns jeg det er viktig å ha fleksible egenkapitalkrav sånn at unge mennesker kan få lån hvis de har betalingsevne, sier Kaland Melsom i Fremskrittspartiet.

Mani Hussaini

AUF-leder, Mani Hussaini vil gjøre det mindre attraktivt å eie mange boliger.

Foto: Sahand Ammari / NRK

AUF-lederen er svært misfornøyd med boligpolitikken som den er i dag. Mest av alt vil han gjøre det mindre attraktivt å eie flere enn en bolig.

– Vi foreslår å fjerne rentefradraget på sekundærboliglånet. For det andre så ønsker vi å ligne ut verdien på sekundærbolig til fullt. Det vil si til markedsverdien. I dag lignes den til mye mindre enn det den er verdt, sier Hussaini.

Les også: Innrømmer feilslått boligpolitikk

Økonomi i ubalanse

Sjeføkonomen i Sparebank 1 påpeker at det er de unge som må rydde opp i fremtiden hvis det blir en ubalanse, og denne ubalansen ser man nyansene av allerede i dag.

– Det som skjer i realiteten er at de som er godt voksne og har penger får store fordeler gjennom skattesystemet ved å investere i bolig. Det skaper ikke nye verdier. Det presser bare prisen opp, også blir det vanskeligere for unge å komme inn, sier Holvik.

Holvik mener at dette er mer et generasjonsproblem enn et partiproblem. Selv ønsker hun at partiene skal klare å samarbeide på tvers, og komme til en løsning raskt. Hun har ingen tro på at det kun er en riktig vei å gå, og frykter det verste hvis politikerne ikke klarer å komme til en løsning.

– I verste fall kan vi få en bolig- og bankkrise i Norge hvis vi ikke begynner å justere skattesystemet i dag. Hvis man har en gjeldsdrevet oppgang i boligmarkedet, og gjelda stiger raskere enn inntektene, så er man på farlig vei, avslutter Holvik.

Les også: - Private styrer boligpolitikken i Drammen