NRK Meny
Normal

Utestengt fra hjelpeapparatet

34 mennesker i Oslo har så store helseproblemer at de ikke får ordentlig hjelp. I dag ba kommunen helseministeren hjelpe til.

Prindsen i Storgata i Oslo

Lavterskeltibudet Prindsen i Storgata tilbyr både akuttovernatting og hjelp videre i systemet. Men noen personer er så ustabile at de ikke slipper inn i lavterskelhusene.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Mandag formiddag besøkte helseministeren Prindsen i Oslo. Der fikk han høre om den uholdbare situasjonen.

34 personer er utestengt fra lavterskel-hjelpetiltak som Prindsen og de fleste av dem har vært akutt innlagt på sykehus gjentatte ganger på grunn av psykoser, men de blir raskt utskrevet.

Mange av dem har store rusproblemer, alvorlige personlighetsforstyrrelser som vil vare, og er ifølge rapporten "Ustabile personer i Oslo sentrum" redde, utkjørte og har smerter.

Til fare for seg selv og andre

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Noen er til fare for seg selv og andre og vi må følge de opp mye, mye tettere enn det vi gjør i dag, sier Anniken Hauglie, byråd for helse og sosiale tjenester.

De 34 personene er utelukket fra kommunens lavterskelhus fordi de kommer med grove trusler. Mange er til fare for publikum, helseansatte og andre pasienter. Ifølge rapporten har de hatt sitt repertoar i 10 år og lærer ikke av kommunens vanlige respons (utestenging).

Mangler et godt tilbud

– Det vi trenger er en institusjon med spesialister slik at vi klarer å rehabilitere disse menneskene i det miljøet de skal leve sine liv. Det er mer enn det vi har i dag, sier Hauglie.

Oslo kommune lister i rapporten opp hva som må til for å hjelpe de 34:

  • Komme seg ut av runddansen
  • Faste rammer med trygghet, døgnrytme, søvn, ernæring og medisinering
  • Faste personer tilstede
  • Utredning for psykisk lidelse
  • "Pendling" mellom egen bolig og innleggelse i de dårlige periodene

Helseministeren er positiv

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre på møte på Prindsen mandag formiddag.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Da helseminister Jonas Gahr Støre møtte kommunens folk på Prindsen mandag formiddag sa han at han ikke ville saksbehandle sprørsmålet om statlig hjelp på stående fot.

– Men jeg er, som byråden, opptatt av å få de ulike delene til å kommunisere bedre sammen. Det må vi kunne få til på godt norsk samarbeidsmanér, sier Jonas Gahr Støre.

Kommunens rapport er ikke tilgjengelig for nett.

Jonas Gahr Støre besøkte Prindsen i Oslo for å høre Oslo kommune legge frem behovet for statlig hjelp til de som faller utenfor kommunens rusomsorg.

Se TV-saken om det manglende hjelpetilbudet i Oslo.