Normal

Utestenger 15-åring fra skolen - brudd på loven sier Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus slakter Bærum kommunes håndtering av saken der en femten år gammel elev har vært utestengt fra skolen i tre måneder. Likevel har ikke gutten fått tilbud om å komme tilbake på skolen.

Wenche Johnsen

Sønnen til Wenche Johnsen har vært utestengt fra spesialskolen Skarva i Bærum i tre måneder. Gutten ble utestengt etter en voldsepisode med en annen elev i høst. Rektor mener sønnen er en fare for ansatte og andre lever.

Foto: HANNA SEFEROWICZ / NRK

– Han sier hver dag at han gjerne vil tilbake på skolen.

Wenche Johnsen har i hele høst kjempet for at sønnen skal få komme tilbake på skolen. Hun er glad for at fylkesmannen støtter henne.

15-åringen har ADHD og adferdsproblemer. Han har siden i fjor gått på Skarva, som er en spesialskole. Men etter en voldsepisode med en annen elev i høst ble han utestengt. Rektor anser ham som en sikkerhetsrisiko for lærere og elever.

– Jeg forventer at skolen følger de påleggene de har fått av Fylkesmannen, og at sønnen min får komme tilbake på skolen, sier moren.

– Skolen har gjort feil på feil

Siden september har sønnen hatt tilbud om undervisning på en ungdomsklubb med to lærere. Men ifølge fylkesmannen har skolen gjort feil på feil i saken. «Det er et alvorlig inngrep å utelukke ham fra undervisningen », heter det i vedtaket. Skolen har ingen rettslige grunnlag for å gjøre det.

Skolen har gjort alvorlige feil som innebærer at elevens rettssikkerhet ikke er ivaretatt. (...) Kommunen bør forstå at det å utelukke en elev fra undervisning, uansett årsak, er et alvorlig inngrep.

Fylkesmannens vedtak

Tilbudet 15-åringen får utenfor skolen er heller ikke bra nok, ifølge Fylkesmannen. Konklusjonen er at barnets beste er å gå på Skarva skole.

– Vi går nå igjennom brevet vi har fått av Fylkesmannen. Parallelt med det så jobber vi med å sørge for at gutten har et godt opplæringstilbud, sier Susanne Kaaløy, fungerende kommunalsjef i Bærum.

Kaaløy vil ikke si noe om hva skolen skal gjøre for at gutten skal integreres i klassen igjen.

Håper sønnen får komme tilbake

Wenche Johnsen har likevel et håp om at det skal løse seg, selv om hun og sønnen fortsatt møter en stengt dør.

– Jeg trodde at skolen og kommunen måtte følge det fylkesmannen sa, men de vil jo ikke ta han tilbake.

– Kan det være elever som er redd for sønnen din?

– Det tror jeg ikke. De treffes jo ofte på ettermiddagene, sier Johnsen.

Hun tror sønnen har lært av hendelsen, og at skolehverdagen vil være enklere for både han, medelever og lærere dersom han får komme tilbake igjen.