Usikkert for skytehall

Åsland skytehall kan bli fire til fem år forsinket. Årsaken er at Bane NOR har eksproriert Oslo kommunes tomt der den underjordiske hallen skal bygges for å deponere masser fra Follobanen. Ifølge byrådet undersøker kommunen om hallen lar seg bygge samtidig, men må i verste fall må vente til Follobanen står ferdig i 2022.

Åsland skytebane
Foto: Hille Melbye arkitekter