Normal

Usikkerhet om Sinsen-Ulven

Det er fortsatt uklart hva som skjer med ring 3 mellom Sinsen og Ulven.

Morgenrush på motorveien
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Prosjektet ble stanset da det viste seg å bli langt dyrere enn antatt, og regjeringen gir ikke mer penger før den har bedre oversikt over kostnadene.

Statens Vegvesen håper likevel å begynne å bygge igjen neste høst, med penger som allerede er bevilget.

Fullfører E6 sørover

Men andre veiprosjekter er mer sikre.

Regjeringen legger opp til å fullføre utbyggingen av E6 til firefelts veg i Østfold og Akershus innen utgangen av 2009.

Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg på en 5,7 km lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski.

Dette er er siste etappe av utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo.

I prosjektet inngår blant annet bygging av en tunnel på 3,6 km.

Spleiselag

Anleggsarbeidene har nettopp startet, og prosjektet skal åpnes for trafikk i 2009.

Statens skal også bidra med 21 millioner kroner til riksvei 154, Søndre Tverrveg i Ås og Ski.

Prosjektet betales delvis av private grunneiere, og skal avlaste Nordbyveien mellom Nygårdskrysset på E18 og Ski sentrum.

Av bompengene forutsettes det 480 millioner kroner går til E18 Bjørvikaprosjektet.

Regjeringen skal også bidra med penger til å starte utbedringen av riksvei 161 på Carl Berners plass neste år.