Unge kriminelle kan få fotlenke

Justisdepartementet vurderer fotlenke som straff for unge kriminelle. Fremskrittspartiet mener det kan bekjempe den økende ungdomskriminaliteten i Oslo.

Fotlenkesoning

MERKET: En fotlenke med GPS-sporing kan bli staffen for unge gjengangere i fremtiden.

Foto: Kriminalomsorgen

– Det kan være et veldig fornuftig forslag, fordi det er viktig for oss å sørge for at de ikke kommer i nærkontakt med det kriminelle miljøet, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Etter voldshelgen i Oslo tidligere i oktober tok Kallmyr til orde for å ha lavere terskel for å låse ungdomskriminelle inne.

Tre celler på Eidsberg fengsel er nå satt av til ungdom under 18 år.

– Fengsel er siste utvei

Kriminalomsorgen, som har ansvar for å gjennomføre varetektsfengsling og straff, foreslo i fjor fotlenke med GPS for unge kriminelle. På den måten kan de se hvor en person er til enhver tid.

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at det er viktig å tenke nytt og at de ser på om elektronisk fotlenke kan være en del av ungdomsstraffen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Justisministeren sier elektroniske fotlenker kan være en del av ungdomsstraffen, og at fengsel er siste utvei.

– Nå har vi fått en evaluering av både ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, så vi tar med oss dette innspillet om elektronisk fotlenke inn i det arbeidet.

– På nyåret kommer vi med et forslag innenfor ungdomsstraff og oppfølging, der vi også kommer til å se på fotlenkesoning.

– Kan ha motsatt virkning

Lektor, Svein Erik Skotte, sier en elektronisk fotlenke kan virke mot sin hensikt. Til daglig jobber han ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

– Det å være under konstant overvåkning, 24 timer i døgnet, innebærer et ganske massivt inngrep i et ungt menneskes liv. Det innebærer også at det er identitietsskapende, stemplende og stigmatiserende.

– Dette er mennesker som er i en ung fase av sitt liv, hvor man akkurat skaper identitet.

Svein Erik Skotte, jurist og høgskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Svein Erik Skotte, jurist og høgskolelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, mener det er viktig å ha fokus på trygge og omsorgsfulle rammer rundt barn og unge.

Foto: Nadir Alam / NRK

Han er også nysgjerrig på hva man mener med «ung kriminell», når man snakker om å ha fotlenke med GPS.

– Vi har en kriminell lavalder som er 15 år, er du under 15 år har du ikke den samme skyldevnen som de over 15 år, sier han.

– Må være mer enn et utspill

Byrådet vil vurdere om dette er noe som kan tas i bruk i Oslo. Men leder Raymond Johansen (Ap), vil vente til det kommer et formelt forslag til kommunen.

– Politikken i dag er at du skal kaste ut et utspill den ene dagen og den andre dagen for å vise at du er tøff. Jeg har lyst til å få det presentert og vurdert på en skikkelig måte. Det regner jeg med – hvis dette blir et forslag, og ikke bare et utspill, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), mener det også er viktig å ha fokus på forebyggende tiltak.

Johansen sier årsaken til at ungdommene begår kriminalitet, kan ligge flere år tilbake.

– Det er ikke «quick fix» dette heller, og det å snakke om de forebyggende tingene kan fortone seg litt kjedelig i en litt oppblåst politisk hverdag, men det kan allikevel hende at det er det aller beste.

På spørsmål om dette bare er et utspill og ikke vil bli et formelt forslag, svarer justisministeren at de skal ta med dette videre.

– Det er viktig å hele tiden tenke nytt og det gjør Fremskrittspartiet i denne saken her nå, med å tenke fotlenke som et virkemiddel og det er absolutt et utspill jeg tar med meg videre i arbeidet, sier Kallmyr.