NRK Meny
Normal

Unge innvandrermenn er oftere utsatt for vold

Unge innvandrere, og særlig menn fra Polen, er vesentlig mer utsatt for vold enn andre, viser en ny undersøkelse av levekår i innvandrerbefolkningen.

Holmlia

Noe av den økte utsattheten for vold i innvandrermiljøer kommer fra gjengslagsmål.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Både kjønn, alder og landbakgrunn er blant faktorene som påvirker hvor mye vold innvandrere opplever. Levekårsundersøkelsen blant innvandrere er gjort i et representativt utvalg på 4 435 innvandrere fra tolv land.

Kristin Egge-Hoveid

Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå.

Foto: unknown / Privat

– Unge innvandrergutter er vesentlig mer utsatt. Det er kjempeforskjell mellom unge innvandrergutter mellom 16 og 24 år og gutter ellers, sier Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

  • Blant unge innvandrere i alderen 16-24 år oppgir 12,8 prosent at de har vært utsatt for vold eller trusler de siste 12 månedene.
  • For hele befolkningen i aldersgruppen er tallet 6,9 prosent.

Klask, oppdragelse eller vold

Elisabeth Myhre Lie, høyskolelektor på Politihøgskolen.

Elisabeth Myhre Lie, høyskolelektor på Politihøgskolen.

Foto: Gøril Furu / NRK
Ali Alrammahi

Ali Alrammahi, elev.

Foto: Gøril Furu / NRK

Statistisk sentralbyrå har ikke undersøkt i hvilken sammenheng vold og trusler har oppstått, eller hvorfor. Men Elisabeth Myhre Lie på Politihøgskolen tror tre faktorer spiller inn for hvorfor unge innvandrere opplever mer vold.

– Det ene er at de utsettes for hatkriminalitet, altså vold på grunn av etnisitet.

– Det andre er at en liten gruppe også er en del av subkulturer som både utsetter andre for vold og utsettes for vold selv.

– Det tredje er at innvandrerungdom utsettes for vold fra foreldre. Klask, den type ting som vi før kalte oppdragelse, det definerer vi i Norge som vold. Det gjelder jo ikke alle som nylig har ankommet Norge. De har ikke vært med på den utviklingen, sier Elisabeth Myhre Lie på Politihøgskolen.

Også elever NRK traff på Hersleb skole i dag tror foreldrevold spiller inn.

– Jeg tror det er mer vanlig at foreldre utøver vold mot barna sine i utlandet enn det er i land som Norge. Det går over til barna. De tar det med seg, og tror det er sånn de får kontroll i situasjoner, sier Ali Alrammahi, elev på Hersleb skole.

At en såpass høy andel av polske innvandrere er utsatt for vold har med stor sannsynlighet sammenheng med at dette er en gruppe med mange unge menn.

Fra SSB-rapporten

Når Statistisk sentralbyrå ser på hele innvandrerbefolkningen er det særlig polske innvandrere som utmerker seg som dem som opplever mest vold, mens vietnamesere er de som sier de opplever minst.

– Innvandrere fra Polen oppgir oftest at de har blitt utsatt for vold de siste 12 månedene. Så skal vi huske på at fra Polen kommer det mange unge menn, og vi vet fra før at unge menn oftere er utsatt for vold, sier Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

Også innvandrere fra Pakistan og Afghanistan er oftere utsatt for vold enn gjennomsnittet av innvandrerbefolkningen.

– Fra Afghanistan kommer det også større andel unge menn til Norge.

Søylene under viser forskjell på utsatthet for vold etter opprinnelsesland.

Figur 13.3 inkl Vietnam

Mens det i hele befolkningen var 2,7 prosent som fortalte at de hadde vært utsatt for vold det siste året, var andelen 3,9 prosent blant innvandrere.