Hvem som helst kunne svare på undersøkelse om arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten

Etter mye bråk i Utdanningsetaten, ble et eksternt konsulentselskap leid inn for å kartlegge arbeidsmiljøet. Men for å svare på den digitale undersøkelsen, trengte man ikke engang å jobbe i Oslo kommune.

Illustrasjonsbilde

KUNNE SVARE: NRK kunne selv svare på undersøkelsen med lenken.

Foto: Gøril Furu / NRK

Både byrådet og konsulentselskapet PWC skal ha mottatt et varsel om at det er svakheter ved undersøkelsen. Hadde man lenken til undersøkelsen, kunne hvem som helst besvare den.

NRK har selv gått inn i undersøkelsen og sett at vi kunne avgi svar, velge hvilken avdeling i Utdanningsetaten vi jobbet i og hvem vi hadde som sjef, uten å bli stoppet.

Ifølge varselet har interne medarbeidere besvart undersøkelsen flere ganger. Det samme gjelder folk som ikke hører til i Utdanningsetaten. Det står videre:

«All den tid lenken er helt åpen, for samtlige som ønsker å svare/manipulere, vil ikke besvarelsene ha noen verdi»

Arbeidsmiljøkartleggingen ble startet av avdelingen til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Undersøkelsen ble satt i gang da det kom påstander før sommeren om at kritikkverdige forhold som ble varslet om i 2014, fortsatt var gjeldende.

– Ikke vanlig måte å gjøre det på

I mandatet som er gitt til PWC står det at undersøkelsen skal gjennomføres i henhold til faglig aksepterte normer for arbeidsmiljøundersøkelser.

Ifølge spesialist på arbeidsmiljø professor Bjørn Lau, ved Universitetet i Oslo, er innsamlingsmetoden de har valgt å bruke uvanlig.

Bjørn Lau

SKAL AVDEKKE: En kartlegging er ifølge professor Bjørn Lau et verktøy for å finne ut hvilke områder man trenger å jobbe med. Men når metoden ikke er god, vil heller ikke resultatene være til å stole på.

Foto: Privat

– Det er ikke vanlig. Man kan få et veldig skjevt bilde av situasjonen. Hvis noen som ikke jobber i den enkelte enhet har besvart eller enkelte har svart mange ganger, får man et veldig dårlig utgangspunkt for hva man skal jobbe videre med. I verste fall vil rapporten være ubrukelig.

Han sier videre at det er stor mulighet for å manipulere et resultat når det ikke er begrenset hvem som kan svare.

– Hvis undersøkelsen er god, men metodikken er dårlig, har man en utfordring og jeg ville nok gjort det på nytt.

Skjerdump av medarbeider-undersøkelsen

ÅPEN FOR ALLE: Da NRK fikk undersøkelsen tilsendt på lenke, kunne vi svare som om vi var ansatt i Utdanningsetaten.

Foto: Skjermdump

Kjenner til kritikken

NRK har vært i kontakt med Utdanningsetaten som sier at de ble orientert om situasjonen torsdag, og at de med en gang tok kontakt med byrådsavdelingen.

Byrådsavdelingen skriver i en e-post til NRK via kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup at de er kjent med at det stilles spørsmål rundt undersøkelsen og at de er i kontakt med PWC om dette. Videre skriver hun at:

«Etter at undersøkelsen avsluttes i dag så vil PWC gi oss en redegjørelse om situasjonen og en anbefaling om veien videre.»

– Velprøvd metode

Kommunaldirektør Bente Fagerli mener dette er en velprøvd metode med stor troverdighet. Hun skriver i en e-post at metoden er brukt i mer enn 100 land.

«Da undersøkelsen ble bestemt gjennomført før sommeren, ønsket etaten en metodikk som skulle sikre full anonymitet. Da er det spesielt å registrere at det nå reageres på nettopp en slik metodikk.»

Bente T. Fagerli, kommunaldirektør

VELPRØVD METODE: Kommunaldirektør Bente Fagerli sier dette er en velprøvd metode med stor troverdighet.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Hun skriver videre at de håper at alle ansatte ønsker å bidra positivt til å utvikle sitt eget arbeidsmiljø og egen organisasjon.

«Det kan tyde på at det er en åpenbar misforståelse om hva denne undersøkelsen er. Dette dreier seg nemlig om en verdikartlegging som skal brukes til gruppediskusjoner, og er derfor ingen fasit på dagens arbeidsmiljø.»

Etter at NRK begynte å jobbe med saken, har de fredag ettermiddag endret slik at man må logge inn med brukernavn og passord. Fristen for å svare gikk ut midnatt fredag.

NRK har vært i kontakt med PWC som ikke ønsker å kommentere saken. De henviser til byrådsavdelingen.