Ultralydklinikk må slutte å undersøke fostre

Klinikken har i flere år undersøkt gravide med ultralyd i flere norske byer. Nå setter Helsetilsynet ned foten og sier at Ultralydklinikken kun får ta bilder av fostre. De mener klinikken bryter flere lover.

Dag Harald Hovind ved Ultralydklinikken

FÅR BARE «FOTOGRAFERE»: Ultralydklinikken og sonograf/radiograf Dag Harald Hovind har tidligere sett på fosterets anatomi, hjerteaksjonen, hvordan det ligger i livmoren og gjort målinger av fosterets størrelse. Det må han nå slutte med, slår Helsetilsynet fast.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Siden 2007 har gravide kvinner kommet til sonograf på Ultralydklinikken for å se på fosteret inne i magen.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet

Direktør Jan Fredrik Andresen og Statens helsetilsyn ber om bekreftelse fra klinikken på at de nå kun vil fotografere og ikke undersøke fostre og på at de har endret markedsføringen sin.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Mange går ut herfra med en god følelse etter å ha sett barnet inne i magen, sier daglig leder ved Ultralydklinikken, sonograf Dag Harald Hovind, som mener han er godt trent til å forstå hva han ser på skjermen foran seg.

Men nå har Helsetilsynet slått fast at klinikken, som har avdelinger i Oslo, Bergen, Drammen og Tromsø, ikke har lov til å gi kvinner beroligende nyheter om at det står fint til i den voksende magen.

Uenig i avgjørelsen

Klinikken får ikke lov til å vurdere det de ser på skjermen i det hele tatt, fordi klinikken ikke har leger eller jordmødre på ansattlisten. Helsetilsynet frykter at klinikken gir gravide falsk trygghet.

– Det er alvorlig at folk driver med ting de ikke er kvalifisert til eller har godkjenning for. Konsekvensen kan være at man overser alvorlige helsemessige problemstillinger som burde vært henvist videre, sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Dag Harald Hovind

Radiograf og Sonograf Dag Harald Hovind sier de vil rette seg etter avgjørelsen fra Helsetilsynet, selv om de ikke er enig.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Hovind er uenig i tilsynets konklusjon, men sier han tar den til etterretning og innretter seg etter det de ber om.

– De konstaterer bare at medisinsk vurdering med ultralyd på gravide i Norge skal gjøres av lege eller jordmor. De har ikke etterspurt dokumentasjon fra min spesialutdanning som er anerkjent og høyt respektert i USA og England, sier han.

– Kan forlede

Også markedsføringen bryter loven og gir inntrykk av at undersøkelsene er grundigere enn de er, mener tilsynet.

– Han kan forlede folk til å tro at de får noe helt annet enn det vedkommende har kompetanse til. Det er ikke bra, sier Andresen.

...Ultralydklinikken markedsfører en fosterdiagnostikk som i tillegg til «fotografering» har til hensikt å avdekke misdannelser eller utviklingsavvik

Avgjørelsen fra Helsetilsynet

Hovind avviser at klinikken har drevet med fosterdiagnostikk. Han seier de er klar over at de ikke har lov til dette.

– Vi har ikke gitt inntrykk av at vi gjør det. Men vi har informert om at dersom vi får mistanke om at det kan være noe, vil vi henvise videre og det har vi gjort i flere tilfeller, sier han.

Mellom uke 11+0 og 13+6 kan vi se etter markører for kromosomfeil og henviser videre ved mistanke om at dette er utenom normalverdiene, eller om vi mistenker at noe annet er galt.

Fra Ultralydklinikkens nettsider før avgjørelsen fra Helsetilsynet

Klinikken har nå endret markedsføringen på nettsidene sine.

– Må ta risikoen på alvor

– Har dere noen holdepunkt for at han har gjort noe feil overfor noen av dem som har kommet til klinikken?

Vi har ikke sikre holdepunkter for det, men det er heller ikke poenget. Det er en risiko for at dette kan oppstå og det må vi ta på alvor. Derfor må vedkommende endre sin praksis, sier Andresen.

Ultralydklinikkens venterom

På Ultralydklinikkens venterom ønskes vordende foreldre velkommen inn.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK