Ulovlig hogst i Ekebergskogen

Noen har hugget et større område med fredede trær i naturreservatetet på oversiden av Kongsveien.

Huggede trær i Ekebergskogen

I påsken ble en mann oppdaget mens han sagde ned et tre i Ekebergskogen.

Foto: Mats Sparby / NRK

Ekebergskråningen ble naturreservat for fire år siden.

I påsken ble en mann oppdaget mens han sagde ned et tre her. Flere andre trær er tatt ned.

Fredet

– I reservatet er all vegetasjon som busker og trær fredet mot skade og ødeleggelse, sier Live Danielsen i Statens naturoppsyn.

Hun var på befaring i området onsdag denne uken og kunne slå fast at hogsten har skjedd inne i naturreservatet og at den er ulovlig.

– Man blir jo trist når man ser noe sånt bli ødelagt, sier Danielsen fra Statens Naturoppsyn.

 Live Danielsen Statens naturoppsyn

Live Danielsen, Statens Naturoppsyn.

Foto: Mats Sparby / NRK