Uhell på fylkesvei 174

Det har vært et trafikkuhell på fylkesvei 174 mellom Nybakk og Jessheim. Nødetatene er på stedet og trafikken dirigeres forbi. Det er to biler involvert, ingen alvorlig skadet.