Uhell på E6 Hvam syd

På E6 Hvam syd, etter avkjøringen har det vært et trafikkuhell. Politiet er på stedet og brannvesenet og ambulanse er varslet. Venstre felt er sperret.