Uenige om hvor trangt det kan være på T-bane

Hvor trangt må du finne deg i å stå på toget og T-banen? Og hvor lenge skal du ta til takke med ståplass? Det er fagfolkene uenige om.

Folk på t-banen

SILD I TØNNE: Det er trangt om plassen på de travleste rushtidsavgangenen både på T-banen og toget, trikken og bussen.

Foto: Christophe Pouchoulin / NRk

– To stående passasjerer pr. kvadratmeter er nok, ifølge Ruter og jernbanemyndighetene.

– Relativt luksuriøst, mener Transportøkonomisk Institutt.

Bakgrunnen for trengselsdiskusjonen er den store utredningen av hvor mye kollektivtrafikken i Oslo og Akershus må bygges ut for at ingen flere skal kjøre bil enn i dag tross befolkningsveksten.

Det var i såkalte KVU Oslo-Navet flere nye tog- og T-banetunneler, stasjoner og trikkelinjer ble foreslått.

Linjekart KVU Oslo-Navet

FINMASKET NETT: Slik kan linjekartet for regiontog, lokaltog, metro og trikk bli seende ut, ifølge KVU Oslo-Navet. Blå linje er trikk, rød linje er S-bane (lokaltog), oransje er metro (T-bane), grå er regiontog.

Foto: Ruter

Kvalitet

Ifølge utredningen holder det ikke at transporttilbudet har nok fysisk kapasitet, det må også ha «god nok kvalitet».

I analysene er det forutsatt at det normalt skal være maksimalt to stående passasjerer pr. kvadratmeter, og ingen skal måtte stå lenger enn 15 minutter.

KVU Oslo-Navet
Hanne Bertnes Norli

KOMFORT: Å stå mer enn 15 minutter ser vi at kundene ikke er særlig fornøyd med, sier Hanne B. Norli i Ruter.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er et komfortelement som vi har lagt inn i analysen for at det skal være et attraktivt tilbud, sier plandirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter, som laget utredningen sammen med daværende Jernbaneverket og Statens vegvesen.

– Men det betyr jo ikke at det vil bli så romslig hele døgnet, legger hun til.

Og jo mer forlokkende kollektivtilbudet blir, jo fullere vil det bli.

– Hvis tilbudet blir attraktivt, så vil folk strømme til T-banen, og da vil det etter hvert bli fullt.

– Men hvis vi bygger en ny metrotunnel nå, vil det ta lang tid før det blir så fullt som i dag, poengterer Norli.

Til sammenligning opererer NSB i dag med en intern tommelfingerregel om fire stående pr. kvadratmeter og maksimalt 20 minutters ståtid på lokaltogene i rushtida.

Konkurranse med bilen

Kollektivtrafikken skal også gå så ofte at de reisende kan kaste rutetabellen, ifølge utredningen:

  • Avganger minimum hvert 5. minutt i indre by.
  • Avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo.
  • Avganger minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane (ny type lokaltog) fra Asker, Lillestrøm og Ski.

– Kollektivtrafikken skal kunne konkurrere med det mest fleksible transportmidlet vi har, nemlig bilen.

– At du slipper å se på rutetabellen og kan reise akkurat når du passer deg, vet vi at folk setter pris på, sier Hanne Bertnes Norli.

Ambisiøst og dyrt

Kjell Werner Johanen

DYRT: Det er kostbart å bygge ut og drive et kollektivtilbud som nesten aldri blir fullt utnyttet, sier Kjell W. Johansen i TØI.

Foto: Olav Juven / NRK

Nå foreligger kvalitetssikringsrapporten der Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt har saumfart utredningen. De mener at kvalitetskravene er for ambisiøse og dyre.

– Det er relativt luksuriøst å bygge opp og drive med en masse kapasitet som bare blir bortimot fullt utnyttet korte perioder av dagen, sier assisterende instituttsjef i TØI, Kjell Werner Johansen.

Samlet medfører (...) kravene (...) at det stilles meget høye krav til kapasiteten og utformingen av kollektivsystemet. (...) Konsepter med mindre ambisiøse dimensjonerende krav burde også vært utredet.

Kvalitetssikringsrapport fra Dovre Group og TØI

Ryggsekker og vinterklær

Lars Erik Nybø

TRAFIKKVEKST: Jernbanen i det sentrale Oslo-området har en betydelig trafikkvekst etter at toget fikk høyere frekvens, sier Lars Erik Nybø i Jernbanedirektoratet.

Foto: Olav Juven / NRK

Det var det daværende Jernbaneverket som ledet utredningsarbeidet i sin tid. Seniorrådgiver Lars Erik Nybø i det nåværende Jernbanedirektoratet forsvarer kravene.

– I rush med ståplasser med norske ryggsekker og norske vinterklær, mener vi at de normene vi har lagt til grunn er rimelige.

Men det vil vel bli trangere enn to passasjerer pr. kvadratmeter på mest populære rushtidsavgangene?

– Det vil det helt sikkert bli, men det er litt av prisen man må betale for å bo i en storby og reise akkurat når man selv ønsker det, sier Nybø.