Tyverier på 9 av 10 byggeplasser

90 prosent av alle byggeplasser i Oslo og Akershus opplevde tyverier i fjor, men entreprenørfirmaer velger ofte å ikke anmelde tyveriene.

Innbrudd byggeplasser

Her tar overvåkingskameraet en tyv på fersk gjerning på en byggeplass i Oslo tidligere i år.

Foto: Securitas AS

En ny undersøkelse fra Byggenæringens landsforening viser at 90 prosent av alle byggeplasser i Oslo og Akershus ble utsatt for tyverier i fjor.

Lar være å anmelde

Audun Lågøyr, direktør Næringspolitikk og kommunikasjon i BNL

Audun Lågøyr er kommunikasjonsdirektør i Byggenæringens landsforening.

Foto: NBL / NRK

– Dessverre så ser vi at det er en god del av bedriftene som ikke anmelder, sier kommunikasjonsdirektør i Byggenæringens landsforening Audun Lågøyr.

– Vi tror det har med to forhold å gjøre. Den alvorligste siden av det er at det er så å si ingen av disse sakene som oppklares av politiet. Den andre siden er at det av og til er tyverier for mindre summer og at man da velger ikke å anmelde.

– Må prioriteres

Byggenæringens landsforening tror organiserte bander står bak tyveriene, og Lågøyr mener at både bedriftene og politiet må trå til for at det skal bli færre tyverier.

– Vi må hjelpe bedriftene til å bli bedre på å trygge byggeplassene mot tyver, og vi ønsker å samarbeide med forsikringsbransjen om det. Og så må politiet og myndighetene prioritere denne formen for organisert kriminalitet.