Tviler på om bompengeøkning reduserer biltrafikken i rushen

Alle som kjører såkalt fossilbil får en ekstraregning på flere tusen kroner i året når bomtakstene skrus kraftig opp fra 1. mars neste år. Men det er usikkert om dette vil føre til vesentlig mindre trafikk, mener trafikkforsker.

E6 Mortensrud

NY BOMSTASJON: Plasseringen av de nye bomstasjonene på østsiden av Oslo i 2018 er ikke bestemt. En av mulighetene kan være her, på E6 ved Mortensrud.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Søndag ble det klart at partene er enig om en ny Oslopakke 3. Den store planen for veiutbygging i Oslo og Akershus og drift og utbygging av kollektivtrafikk i de to fylkene. Og både rushtidsavgift og miljødifferensiering blir en del av hverdagen for bilistene i de to fylkene.

Direktør og forsker i Transportøkonomisk Institutt, Kjell Werner Johansen, er i tvil om en prisøkning på 10–15 kroner vil få folk til å kjøre mindre bil i rushtiden.

– Det er et spennende grep de tar her, med å innføre køprising og miljødifferensierte avgifter. Men prisøkningen er for liten til at folk som må bruke bilen i rushtiden, vil la vær å bruke den, sier Werner Johansen til NRK.

Fortsatt gevinst med elbil

Også elbiler må begynne å betale fra 2018. Werner Johansen tror dette vil ha lite å si for elbilførere, ettersom det fortsatt vil være lønnsomt å bruke elbil framfor utslippsbiler.

Kjell Werner Johansen

Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Dette reduserer ikke fordelen ved å kjøre elbil i forhold til å kjøre fossilbil slik jeg ser det. I kroner og øre for brukerne blir gevinsten større med å kjøre elbil større enn den er i dag.

For elbiler vil bompassering koste 20 kroner i rushtiden og 10 kroner ellers. For dieselbiler blir prisen 58 kroner, mens bensinbiler må betale 53 kroner. Utenfor rushtiden er prisen 48 og 43 kroner.

– De som forurenser mest, skal betale mer. Det gir også mindre kø og bedre framkommelighet, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg.

Werner Johansen viser til Bergen som et eksempel for å redusere biltrafikken. Fra 2016 innførte de en modell for køprising der én bompassering i rushtiden koster dobbelt så mye som det gjorde tidligere.

Flere bomstasjoner

Oslo og Akershus er enige i at målet for avtalen skal være en reduksjon i biltrafikken med 15 prosent gjennom bomringen innen 2019. Det tilsvarer 66 000 færre biler om dagen gjennom Oslo-ringen

Fra 2018 vil det derfor også komme en bomring nummer to på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det allerede er fra Bærum. Disse bomtakstene kommer i tillegg til den ordinære bomringen. Her må du antakelig ut med halvparten av det det koster i hoved-bomringen.

Det betyr at dersom du dieselbil fra Akershus og gjennom begge bommene hver dag, koster det deg nesten 17 000 kroner årlig.

– Jeg tror uansett også dette vil ha en liten effekt på biltrafikken inn til Oslo. Jeg vil nok heller antyde en reduksjon på 2–4 prosent, sier Werner Johansen til NRK.