Tusenvis kan bli kastet ut

Rekordmange står i fare for å bli kastet ut av boligen sin.

Boligblokker i Oslo
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Namsfogden i Oslo har fått nesten 4000 utkastelsesbegjeringer hittil i år. Det er 19 prosent flere enn i fjor.

Skjer i alle samfunnslag

Namsfogd i hovedstaden, Alexander Dey, sier at utkastelse skjer med folk fra alle samfunnslag:

Namsfogd i Oslo, Alexander Dey

Ifølge Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, skjer utkastelsene på tvers av sosiale lag og overalt i byen.

Foto: Simon S. Yset / NRK

- Det er jo alt fra de enkle leiligheter på Oslo øst til store fine penthouse på Aker Brygge eller i Holmenkollåsen. Dette viser bare at alle kan komme i problemer. Det er da kanskje særlig de som kommer i problemer på Oslo vest som har den største fallhøyden sosialt i de sakene, sier Dey til NRK Østlandssendingen.

Stor økning

4000 utkastelsesbegjeringer hittil i år er over 600 flere enn i fjor. De fleste utkastelsessakene bunner i manglende betaling av husleie. namsfogd Dey tror det er mange forklaringer på at mange flere i 2009 står i fare for å bli kasta ut av boligen sin.

- Dels så er det høye leiepriser i Oslo som gjør at det trekker en stor del av inntektene. I tillegg er det nok en del som mister ekstrainntekter som de har basert seg på gjennom for eksempel redusert overtidsbruk eller at bijobben har bortfalt. Greier man ikke da å redusere forbuket sitt så går det dårlig, sier Dey.

Oslo er verstingen

Og Oslo er verst i landet. Opp mot halvparten av utkastelsessaken skjer i hovedstaden.

- Oslo er i en særstilling når det gjelder utkastelser og det understreker bare de problemene man står ovenfor her, sier Namsfogd Alexander Dey.

Men selv om tallet på utkastelsesbegjeringer er høyt, klarer de fleste å orde opp før det er kroken på døra. Allikevel har antaggelig rubndt 1000 personer blitt kastet når 2009 går mot slutten.

- Tradisjonelt så blir 20 til 25 prosent av sakene gjennomført med en utkastelse hvor vi stenger døren og skyldneren står på utsiden. De resterende sakene greier folk gjerne å løse, men da ofte veldig tett opp til gjennomføringsdato. Dette greier de ofte med hjelp fra familie, venner, slektninger og sosialetaten. Problemet er at dette koster forferdelig mye penger både for de private og for staten som skal håndheve dette apparatet, sier Namsfogden til NRK.