NRK Meny
Normal

Demonstrerte mot flere arbeidsuker

Lærerne ønsker ikke å utvide arbeidstiden med seks uker slik som arbeidsgiver KS foreslår. Det ga de ettertrykkelig uttrykk for da de demonstrerte i Oslo lørdag.

Lærerdemonstrasjon i Oslo

Lærerne frykter at flere vil slutte i jobben dersom KS får ønskene sine oppfylt.

Foto: Marit Gjellan/NRK

Ifølge LOs tellekorps deltok 2800 mennesker i demonstrasjonstoget. Fra Jernbanetorget til Stortinget markerte de ønsket om at lærerne skal beholde arbeidstiden sin.

Arbeidsgiverens representanter i KS vil at lærerne skal jobbe i 45 uker, i stedet for dagens 39, og bruke mer av arbeidstiden på undervisning.

Det ønsker ikke lærerne, som heller vil bruke arbeidstiden sin når elevene er på skolen, forklarer lærer og initiativtaker til demonstrasjonen Kristin Gudem.

– Det er sjelden lærerne demonstrerer og det sier mye om hvor opprørte vi er. Grunnen til at vi demonstrerer er å fortelle forhandlingslederne at vi støtter dem. Det KS legger opp til er en rasering av skolen slik vi kjenner den, sier Gudem.

– Vi lærere ønsker ikke å strekke arbeidsåret inn i elevfrie perioder. Grunnen til dette er at lærerne nå arbeider et komprimert arbeidsår, for å bruke tiden på elevene. KS ønsker å kunne strekke dette arbeidsåret opp til 45 uker. I ytterste konsekvens betyr dette at 225 timer blir flyttet fra tiden elevene er på skolen, til tider skolene står tomme.

Hverken KS eller lærernes egen organisasjon, Utdanningsforbundet, ville kommentere lærerengasjementet i dag.

Ønsker mer tid til hver elev

Kristine Nergaard

Kristine Nergaard mener det er stor streikefare blant lærerne.

Foto: FAFO

Lærerforhandlingen er i gang og mens lærerorganisasjonene krever høyere lønn og 39 arbeidsuker i året, ønsker KS lavere lønnsøkning og 45 arbeidsuker.

Ifølge Gudem er det endringer i arbeidstiden som gjør lærerne mest provosert.

– Det bli demotiverte lærere. Flere lærere har signalisert at de vil sluttet og vi vet at rekrutteringen til yrket er dårlig. I tillegg vil det bli dårligere tid til hver elev og det fører til dårligere undervisning fordi vi får mindre tid til å forberede undervisningen vår.

Fafo-forsker Kristine Nergaard sier det er stor streikefare.

– Hvis temaet blir satt på spissen, kan det utløse en streik fordi vi har sett et veldig stort engasjement fra grasrota i lærerorganisasjonene. Arbeidstid er det store temaet i år. Blir det slik KS ønsker, kan det lett føre til at vi sitter med den fjerde store kommunestreiken på åtte år.

Krever også mer lønn

Nergaard tror derfor at KS og Utdanningsforbundet ikke vil gjøre noe som kan føre til at forhandlingene blir brutt.

KS-sjef Per Kristian Sundnes har i forkant av forhandlingene gitt signaler om at han ville moderere kravet om utvidet arbeidsår for lærerne til 45 uker, men det er det ingen som føler seg beroliget av, ifølge Utdanningsnytt.

Lønnsmessig krever lærerne noe mer enn frontfagets beregnede ramme på 3,3 prosent, med henvisning til at de tidligere år gradvis har sakket mer akterut.