Tunnelen åpnet etter ulykke

Simehagantunnelen på E6 i Frogn er åpnet etter en ulykke mellom to biler. Nødetatene er ferdige på stedet.