NRK Meny
Normal

Trygghetsfølelsen forsinket

Tiltak som skal øke trygghetsfølelsen i Oslo blir forsinket med minst et halvt år. Grunnen er kapasitetsproblemer i politiet.

Tryggehetsindeks

Trygghetsindeksen skal hjelpe Oslo kommune å kartlegge hvilke områder folk føler seg utrygge og som har behov for trygghetsskapende innsats.

Foto: Junge, Heiko/SCANPIX

De siste fem årene har Oslo kommune brukt mange millioner på å gjøre hovedstaden tryggere.

Men når mørket kommer er det fortsatt mange som føler seg utrygge, spesielt i Oslo sentrum.

– Et større arbeid

Kommunen og politiet skal utarbeide en trygghetsindeks. Slik skal de måle hvilke tiltak og hvor mye ressurser som må settes inn i ulike områder i Oslo for å gjøre hovedstaden tryggere.

Trygghetsindeksen skulle vært ferdig i april, men blir nå minst et halvt år forsinket, fordi politiet ikke har hatt kapasitet til å gjøre sin del av arbeidet.

– Oslo politidistrikt har anmeldelsesstatistikk og jevnlig gjennomførte undersøkelser som måler innbyggernes opplevde trygghet, skriver politiet i en e-post til NRK, og fortsetter:

– Dette materialet lar seg imidlertid ikke uten videre oversette til en slik indeks. Det kan skape feil inntrykk at kriminalitetsutvikling og trygghetsopplevelse. Tallene må analyseres og bearbeides. Dette er et større arbeid som vi ikke har hatt mulighet til å gjøre.

– Forsinkelsen er veldig synd

Libe Rieber-Mohn

Jeg frykter at arbeidet ikke kommer fult i gang uten de dataene fra politiet, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn.

Foto: Espen Sturlason

Det var Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn som først tok til orde for en trygghetsindeks i Oslo.

Ideen er hentet fra København, hvor trygghetsfølelsen blant folk har steget siden indeksen ble innført i 2009.

Libe Rieber-Mohn synes det er uholdbart at politiet ikke har klart å gjøre jobben sin.

– Jeg frykter at arbeidet ikke kommer fullt i gang uten dataene fra politiet. Vi må jo ha data fra politiet for å kunne sette inn tiltak i de områdene som er mest utrygge i byen. Derfor er det veldig synd at dette arbeidet er forsinket, sier hun.

Vil innføre tiltak før indeksen er på plass

Guri Melby

Vi vil gjennomføre spørreundersøkelser som planlagt, så får vi se om vi har nok grunnlag i den til å iverksette tiltak, sier miljøbyråd Guri Melby fra Venstre.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Oslo kommunes arbeidsoppgave er å utføre spørreundersøkelser i bydelene for å få en pekepinn på hvor og hvorfor folk føler seg utrygge i byen.

Arbeidet er i gang og miljøbyråd Guri Melby fra Venstre understreker at det vil fortsette.

– Jeg synes det er synd at vi ikke får trygghetsindeksen klar i løpet av våren. Vi vil gjennomføre spørreundersøkelser som planlagt, så får vi se om vi har nok grunnlag i den til å iverksette tiltak eller om vi må vente på politiets tall før vi kan gjøre noe mer.

Hun utelukker ikke at kommunen vil innføre tiltak for å øke trygghetsfølelsen i byen, før den endelige trygghetsindeksen er på plass.

– Det kan være at folk opplever områder som mørke og utrivelige, uten at det nødvendigvis har skjedd mye kriminelt der. Det kan likevel bety at vi skal prioritere det området, og for eksempel belyse eller beskjære trær der.