Tryggere å tyste

Informanter kan føle seg tryggere når de samarbeider med Oslo-politiet i framtiden etter Høyesteretts kjennelse i Munch-saken.

Politiinspektør Iver Stensrud
Foto: Terje Bendiksby, Bendiksby, Terje

- Denne beslutningen vil av være avgjørende avgjørende betydning for vårt videre arbeid i bekjempelse av den alvorlige og organiserte kriminaliteten, sier sjefen for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Iver Stensrud.

Tettere bånd

Politiinspektør Iver Stensrud er tilfreds med gårsdagens kjennelse i Munch-saken. Høyesterett bestemte at dokumentene som forteller hvordan Skrik og Madonna kom til rette skal holdes hemmelige, av hensyn til informantenes liv og helse.

Ifølge Stensrud kan informasjon informantene sitter med ofte være viktig nok til å avgjøre saker, og han vil bruke kjennelsen til å knytte nærere og tryggere bånd med informanter i fremtiden:

- Jeg vil tro at denne kjennelsen også kan gjøre sitt til at informantene kan føle seg tryggere i forholdet til politiet og et eventuelt samarbeide. Poenget er at når det foreligger en kjennelse fra Høyesterett vil også vi kunne bruke den i vårt arbeide opp i mot informantene.