NRK Meny
Normal

Tror 10 prosent av sosialhjelpen utbetales til svindlere

Oslo utbetaler over én milliard kroner i sosialhjelp hvert år. Sosialbyråden anslår at omkring ti prosent utbetales til folk som gir feil opplysninger og utnytter systemet.

Øystein Eriksen Søreide

OMFATTENDE SVINDEL: Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide mener det er grunn til å tro at det foregår omfattende svindel etter at en gjennomgang av 850 saker i bydel Gamle Oslo. Det ble avdekket avvik i 140 saker.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi har gått inn i en del saker og avdekket ganske omfattende svindel. Det handler om at man gir feil opplysninger og utnytter systemet, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide til Aftenposten.

Han anslår at omtrent ti prosent av sosialhjelpen utbetales uberettighet. Det vil si over 100 millioner kroner.

Funnet avvik i 140 saker

Nav i Gamle Oslo har gått igjennom 850 saker for å kunne finne ut og dokumentere omfanget av sosialhjelpssvindel. Så langt har de funnet avvik i 140 saker, det vil si 16 prosent av sakene.

– Det dreier seg om uriktige utbetalinger på minst ti millioner bare i Gamle Oslo. Med Oslos 15 bydeler utgjør det minst 150 millioner kroner, sier Søreide til NRK.

Søreide mener derfor at hans anslag om at det svindles for 100 millioner kroner er et forsiktig anslag.

– Eksempler på svindel er at folk oppgir at de bor alene uten å gjøre det, at de oppholder seg for mye i utlandet eller at de oppgir at de ikke har jobb, men så viser det seg at de har arbeidsinntekt.

Hittil i år har Gamle Oslo politianmeldt fem saker. Ifjor anmeldte de 8 saker. To av sakene har gått så langt som til retten. Der ble én dømt og én frikjent.

Ber om hjelp til å avdekke svindel

Nå vil Søreide at alle bydelene skal gjøre som Gamle Oslo for å avdekke svindel. Samtidig ber han regjeringen om hjelp til nye virkemidler for å stoppe svindel.

– Vi har gjennom dette prosjektet i Gamle Oslo avdekket hvordan Nav kan jobbe bedre med dette, men vi har ikke de samme virkemidlene som staten. De kan blant annet koble en del ulike registre for å avdekke svindel.

Søreide vil også se på hvordan kommunen kan samarbeide tettere med Nav kontroll.

Byrådet har forsømt seg

Marianne Borgen

MENER BYRÅDET HAR FORSØMT SEG: Marianne Borgen er gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Gruppeleder for SV i Oslo bystyre Marianne Borgen mener estimatet til sosialbyråden er oppsiktsvekkende høyt.

– Hvis antallet er så stort som byråden anslår har byrådet ikke sørget for et godt nok tilsynet med utbetalingene.

– Navkontorene har en oppmerksomhet på dette løpene, men vi har på vårt initativ satt igang dette prosjektet i Gamle Oslo. Det viser at vi er opptatt av avdekke misbruk, svarer Søreide.

Borgen synes det er bra at byråden ber alle bydeler om å gjennomgå sosialhjelpsutbetalingene. Samtidig minner hun om at sosialhjelpen skal brukes til folk som er i en vanskelig livssituasjon.

– Jeg håper at byråden også er opptatt av at det er mange mennesker som i denne byen som har rett på sosialhjelp, men som ikke får det fordi de ikke er klar over det eller ikke kjenner til vårt system.