Trenger 200 mill. for å redde ferieparadis

Ett av Oslos ferieparadis, Langøyene, bærer fortsatt preg av at øya ble brukt som søppelfylling på begynnelsen av 1900-tallet. Nå er det klart at det vil koste rundt 200 millioner kroner å rydde opp i forurensningsproblemene.

Langøyene

SØPPEL UNDER GRESSET: Langøyene var opprinnelig to øyer, med et langstrakt sund imellom. I en årrekke ble sundet brukt som Oslos søppelfylling. På slutten av 40-tallet ble deponiet tildekket, og i dag ser man bare en stor gresslette.

Foto: Tom Schandy / Samfoto

Bård Folke Fredriksen

VIL RYDDE OPP: Bård Folke Fredriksen, byutviklingsbyråd i Oslo (H), mener kommunen må rydde opp i den gamle søppelfyllinga på Langøyene.

Foto: nyebilder.no

Det er klart det koster å rydde opp i tidligere synder, og vi har ett ansvar for å gjøre det. Langøyene er et utrolig viktig område for Oslos befolkning når det gjelder lek, bading og turgåing, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Bare en kort fergetur fra hovedstadens asfaltjungel ligger det populære ferieparadiset Langøyene. Opprinnelig var Langøyene to øyer, med et langstrakt sund imellom. På begynnelsen av 1900-tallet trengte imidlertid byen en ny søppelplass, og i 40 år ble derfor sundet brukt som en søppelfylling.

– Oslo kommune har hatt en lang historie med å rydde opp i tidligere fyllplasser, både Grønmo og Rommen, og vi må også ta et ansvar for Langøyene, sier Folke Fredriksen.

Ble stengt på grunn av forurensning

Selv om søppeldeponiet har vært tildekket siden slutten av 40-tallet, viste undersøkelser for to år siden at massene i og utenfor deponiet var sterkt forurenset.

– Det er funnet forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og PAH, opplyste da Oslo kommune i en pressemelding.

Kommunen valgte derfor å stenge Langøyene i underkant av to uker.

I dag er det ingen akutt forurensningsfare på ferieøya, men folk oppfordres til å ikke drikke fra vannpostene og oppholde seg lenge på gressletta.

Søppel langs stranda på Langøyene

SYNLIG: Typiske avfallsrester langs den nordøstre strandkanten.

Foto: Multiconsult/EBY

Lanserer tiltak for å rydde opp

I en fersk utredning fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten legges det fram tre alternativer for varig tiltak mot forurensningen på Langøyene. Etaten selv anbefaler at man går for alternativ to, som vil koste rundt 230 millioner kroner.

Eskil Bråten

PRESENTERER ULIKE LØSNINGER: Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, sier de har lagt fram tre alternativer til hvordan man kan bedre situasjonen på Langøyene.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

– Det innebærer at vi dekker til selve sletta med sand og jord, og vi gjør det samme ute i sjøbunnen. Vi vil også legge opp til at vi får en fastlandstilknytning når det gjelder vann og avløp, at det legges nye ledninger via dobbel sjøkabel, sier etatsdirektør Eskil Bråten.

I tillegg vil det bli etablert to kunstige rev og to spuntkaier, som både vil sørge for erosjonssikring og øke tilgjengeligheten for båttrafikken.

Håper alt er klart om fire år

– Det er ennå usikkert når opprydningsarbeidet kan starte, men målet er at alt skal være ferdig i 2019, sier Bråten.

Prislappen for de ulike alternativene varierer fra drøyt 190 millioner kroner til 235 millioner kroner.

– Vi må ha et spleiselag, og vi kommer blant annet til å invitere staten inn dette, sier byutviklingsbyråd i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H).

Beboere tar båten til osloøyene. friluftsliv og bading på Langøyene. Bilder fra den gamle søppelfyllinga mellom Langøyene. Bilder fra konstruksjonen av gresslette mellom Langøyene. Det gamle badeanlegget på Hovedøya.

DEKKET TIL SØPPELFYLLINGEN: I 1949 var arbeidet med å gjøre Langøyene om til et frilufts- og badested godt i gang. Her kan du se hvordan det så ut.