Trekker reklameplakat etter klagestorm

Sonans Utdanning trekker tilbake en av plakatene i sin reklamekampanje. – Den bygger opp under fordommer mot folk som går på musikklinja, sier musiker.

Reklameplakat Sonans

Mange har latt seg provosere av teksten til Sonans nye reklameplakat, som de mener setter musikklinja i et dårlig lys.

Foto: Nora B. Kulset

«Fra musikklinja til psykologistudent. Vi gratulerer!», står det på en av de nye plakatene i reklamekampanjen til privatskolen Sonans Utdanning.

Reaksjonene i sosiale medier har ikke latt vente på seg. På Sonans sin Facebook-side har flere rettet skarp kritikk mot måten musikklinja blir fremstilt på i reklamen.

Nå har Sonans besluttet å trekke tilbake reklameplakaten. De sier til NRK at de har tatt ned alle plakatene i Rogaland.

– Oppriktig lei oss

– Vi forstår at budskapet ble helt feil i plakaten, og vi mener selvfølgelig ikke at psykologi er viktigere enn musikk. Dette er ikke noe vi står inne for, og vi har derfor valgt å fjerne plakaten, sier kommersiell direktør i Sonans, Marit Aamold.

Marit Aamold

Kommersiell direktør i Sonans, Marit Aamold, beklager at det tiltenkte budskapet ikke kom tydelig nok frem i reklamen.

Foto: Sonans

– Vi heier på alle som tar utdanning, helt uavhengig av hvilken retning de velger.

Hun forteller at de bruker ekte studenter i sine reklamer, og at hensikten med denne reklamen var å synliggjøre at det er mulig å bytte fagfelt hvis man ønsker.

– Vi er oppriktig lei oss for dette og ønsker å rette dette opp på en bra måte, sier Aamold. Hun understreker at skolen er i gang med å fjerne reklameplakaten over hele landet.

– Bygger opp under fordommer

Jonas Navarsete har selv studert klassisk musikk og mener teksten i reklameplakaten latterliggjør de som tar musikkfag eller jobber som musikere.

Facebook-innlegg Jonas Navarsete

På Facebook-siden til Sonans har Jonas Navarsete uttrykket sin reaksjon over reklameplakaten. – Hvorfor skal musikklinja fremheves som noe lavmål som han heldigvis kom seg ut av med å ta deres «flotte utdanning», skriver han.

Foto: Skjermdump, Facebook

– Den bygger opp under fordommene mange har om at musikklinja bare har tullefag. Tvert imot er det en klar sammenheng mellom intelligens og musikalske ferdigheter.

Navarsete peker i tillegg på at det er mulig å få studiekompetanse ved å gå på musikklinja og andre kreative studieretninger, og at budskapet bak reklamen derfor er misvisende.

Jonas Navarsete

Jonas Navarsete er opprørt over måten musikklinja blir fremstilt på i den nye reklamekampanjen til Sonans Utdanning.

Foto: Thomas Brun / Privat

– Det er som regel bare sånn at de må tilbringe flere timer på skolen for å få studiekompetansen i tillegg til de musikalske fagene for å utvikle seg som musiker.

Misfornøyd med fremstillingen

Espen Lassen er mannen som er avbildet på Sonans sin reklameplakat.

Han sier at han selv har opplevd å bli sett ned på av lærere og medelever på videregående fordi han gikk på musikklinja og er provosert over at reklamen er med på å forsterke disse holdningene.

– Det er kjipt at jeg blir frontfigur i en debatt om holdninger jeg ikke står inne for. Jeg driver fortsatt med musikk og har et godt forhold til musikkmiljøet.

Reklameplakat Sonans

Espen Lassen, som er avbildet på Sonans sin reklameplakat, mener at markedsføringsavdelingen har gjort en dårlig jobb med å fremme budskapet til privatskolen.

Foto: Nora B. Kulset

De andre reklameplakatene i kampanjen til Sonans ligner i stil og innhold. I én av plakatene står det blant annet: «Fra dropout til studiekompetanse».

Lassen mener det blant annet er denne konteksten som gjør at reklamen oppfattes som nedlatende mot musikkelever.

– Sett i sammenheng med de andre plakatene, burde ordlyden vært annerledes for at jeg skulle vært fornøyd.

Fra dropout til studiekompetanse

Slik ser en av de andre plakatene i kampanjen til Sonans ut. Espen Lassen, som er avbildet på den nye plakaten, mener det er linken mellom å gå fra å være mislykket til å lykkes som forsterker fordommene mot musikklinja.

Foto: Jonas Nyløy Navarsete

I en mail til NRK svarer Sonans følgende:

«Vi er helt enige med Espen i at alle bør kunne velge utdanning ut fra egne interesser, uten at det ene blir verdsatt som bedre eller dårligere enn noe annet. Det viktigste for oss er at så mange som mulig får mulighet til å ta den utdanningen som best passer deres interesser og jobbønsker. I denne kampanjen kom budskapet dessverre helt feil ut. Vi er også lei oss for at kampanjen heller ikke formidler Espens holdninger og verdier på en god måte.»