Tre tenåringsbrødre dømt for væpnet ran og voldtekt

To brødre på 17 og 19 år fra Oslo er dømt til opptil sju års fengsel for flere straffbare forhold, blant annet væpnet ran og voldtekt av en 15 år gammel jente. En tredje bror (16) ble dømt for voldtekt for to uker siden.

Lilleborg skole i Oslo

VOLDTEKT: Ved Lilleborg skole i Oslo, en søndag i oktober 2017, ble jenta ifølge dommen voldtatt av de to brødrene.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Eldstebroren er i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel, mens hans to år yngre bror fikk tre og et halvt års fengsel, ifølge dommen.

Guttene er 17 og 19 år gamle.

Brødreparet er norske statsborgere med somalisk bakgrunn, og har bodd i Storbritannia i flere år. De har blitt dømt for flere straffbare handlinger, blant annet voldtekt, trusler og ran.

Statsadvokat Reidar Bruusgaard mener saken er alvorlig, og viser særlig til alderen på både tiltalte og offer i saken.

– Det må være lov å si at det er både bekymringsfullt og trist at personer godt nedi tenårene begår denne typen overgrep. Det er klart at dette er utfordrende, både for politiet og barnevernet, men også samfunnet for øvrig, sier Bruusgaard til NRK.

NRK omtalte saken mot de to brødrene og en tredje bror under rettsbehandlingene i Oslo tingrett. Det var nettstedet Document som omtalte dommen mot to de eldste brødrene først.

Voldtekt av 15-åring

Det alvorligste forholdet gjaldt en grov voldtekt av en 15 år gammel jente på Torshov i Oslo i fjor. Den eldste broren truet med å lemleste og drepe jenta med kniv hvis hun ikke gjorde som han sa.

Mens voldtekten pågikk, holdt den yngre broren en kniv mot en jevnaldrende gutt som var sammen med jenta, slo ham og truet med å stikke ham.

Brødrene truet med å drepe gutten og jenta dersom de gikk til politiet, ifølge tiltalen.

Etter et avhør med den 15 år gamle jenta gikk politiet gjennom overvåkingskamera og de to brødrene ble da siktet for voldtekt.

Begge brødrene er domfelt for flere forhold knyttet til denne hendelsen, mens den eldste broren også er dømt for et voldtektsforsøk, blotting og krenkende atferd overfor andre fornærmede.

Jenta ble tilkjent 325.000 kroner i oppreisningserstatning, mens kameraten er tilkjent oppreisning på 175.000 kroner.

Ingen av brødrene er tidligere straffedømt i Norge. Yngstemann var 16 år gammel da voldtekten fant sted, hvilket er en formildende omstendighet for retten, og han får et halvt års strafferabatt.

Retten bemerker i straffeutmålingspremissene at også storebroren var relativt ung da forholdet fant sted. Statsadvokat Bruusgaard sier påtalemyndigheten mener det er riktig å dømme begge brødrene til fengsel.

– Vi har den grunnholdningen i påtalemyndigheten at ungdommer i utgangspunktet ikke skal sitte i fengsel. Derfor har vi ungdomsstraff som et hensiktsmessig virkemiddel. Men i enkelte tilfeller, så skal handlingens grovhet – kombinert med en manglende evne og vilje hos gjerningspersonen til å gjennomføre en ungdomsstraff – tilsi at det ilegges fengselsstraff, sier Bruusgaard.

Brødreparet nekter straffskyld

Andreas Nyhaug, som forsvarer den yngste broren, skriver i en SMS til NRK at dommen blir anket. Nyhaug har tidligere sagt til NRK at hans klient benekter å ha vært til stede under voldtekten.

Håvard Flatland er forsvarer for den eldste broren.

– Min klient nekter straffskyld og kommer trolig til å anke dommen. Vi skal nå sette oss ned å gå gjennom den sammen, sier Flatland til NRK.

Tredje bror også dømt for voldtekt

Omtrent samtidig som denne saken var oppe i Oslo tingrett, satt en 16 år gammel gutt på tiltalebenken for å ha voldtatt en 14 år gammel jente i en barnehage i Oslo 8. desember i fjor. Denne gutten, som altså er broren til de som mandag ble domfelt, var selv bare 15 år da overgrepet skjedde.

For to uker siden ble 16-åringen dømt til fire års fengsel for voldtekt og ran. Tre år av dommen ble gjort betinget med en prøvetid på tre år, i trår med aktors påstand.

Retten tok hensyn til guttens alder, ellers ville normalstraffen vært seks og et halvt års fengsel, heter det i dommen.

Gutten skal ha truet jenta med kniv, sammen med en annen ikke-identifisert person med finlandshette. Den tiltalte erkjente straffskyld i retten, men opplyste ikke identiteten til den andre gjerningsmannen.

– Han var lei seg for det som hadde skjedd, og beklaget seg overfor offerets mor da hun vitnet i retten på vegne av datteren, sa 16-åringens forsvarer, Alexander Rydberg Greaker, til NRK.