Trailervelt E6

  • Berging pågår

    Berging av lastebilen på E6 ved Kløfta pågår nå. Høyre kjørefelt holdes stengt. Politiet håper å greie bergingen uten å stenge helt, men foreløpig noe uvisst.

  • Trailervelt ved Kløfta

    Melding om semitrailer som har veltet på E6 sørgående, rett sør for Kløfta. Redningsetatene på vei. Lastebil skal ligge utenfor veibanen.