Trafikkulykke i Lørentunnelen

Det har vært en trafikkulykke mellom tre biler i Lørentunnelen. En person er lettere skadet. Trafikken går forbi i ett felt, og det vil trolig skape kø.