Trafikkulykke i Festningstunnelen

Festningstunnelen i vestgående retning i Oslo er sperret etter en trafikkulykke. Det er uklart hvor mange kjøretøy som er innblandet og om noen er alvorlig skadd.