Trafikkulykke gamle E6 Vestby

  • Fratatt førerkortet

    Ulykken skyldtes at to biler stoppet på rødt lys, bil nummer tre gjorde ikke det og forårsaket kjedekollisjon. En mann fra Moss som er mistenkt for ikke å stoppe, er fratatt førerkortet grunnet uaktsomhet, melder Follo-politiet.