NRK Meny

Toner ned omtalen av overfallsvold

Ifølge VG utarbeidet Oslo-politiet nye rettningslinjer for at færre anmeldte overfallsvoldtekter skulle bli omtalt i media etter rekordåret 2011. Når media skrev om voldtekt opplevde politiet en økning i anmeldelser. De utarbeidet derfor egne retningslinjer for mediehåndtering av seksualforbrytelser, for ikke å skape en frykt om at det var mange voldtekter.