Togspor stengt etter ras i Oslo

Ifølge Bane Nor fører bevegelser i grunnen ved Bispegata i Oslo til at kun ett spor på Østfoldbanen er i drift. Massene skal ha beveget seg i samme område som det pågår arbeider i forbindelse med den nye Follobanen. Bevegelsene fører til forsinkelser i togtrafikken.

Ras ved Ladegården
Foto: Thomas Marthinsen / NRK