NRK Meny
Normal

Togparkering skaper konflikter

Jernbaneverkets forslag om nye hensettingsspor for tog i Oslo-området får hard kritikk fra Fylkesmannen. I Follo og på Romerike kan mange hundre mål dyrkbar jord bli nedbygd, mens Bondivann i Asker er foreslått fylt igjen for å bli til togparkeringsplass.

Togkonflikt

MANGLER PARKERINGSPLASS: Togene trenger et sted å stå, men forslagene fra Jernbaneverket faller ikke i god jord hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: NRK

Toget skal fram, heter det, men toget trenger også steder å stå. Etter hvert som tognettet på Østlandet utvides med nye togsett og linjer, trengs det også flere parkeringsplasser – eller hensettingsspor – langs linjene.

Landbruksdirektør Morten Ingvaldsen

Landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen, mener at områdene Jernbaneverket har sett på er altfor verdifulle og ikke kan ødelegges.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Men landbruksdirektør Morten Ingvaldsen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus er kritisk til mange av forslagene fra Jernbaneverket.

– Omfanget er så stort, og de arealer Jernbaneverket så langt har sett på er så verdifulle sett fra et landbruks- og miljøståsted, at vi ønsker å bidra til å finne løsninger som er mindre konfliktfylte, sier Ingvaldsen.

Kø av konflikter

Konfliktene står i kø både sør, vest og øst for Oslo: I grensetraktene mellom Ås og Ski er et av forlsagene å ta 3–400 mål av landets beste kornjorder for å lage parkeringsplass. Landbruksdirektøren mener det er bedre å bruke områder lenger sør, gjerne i skogen eller inne i fjell.

I Asker er Bondivann foreslått fylt igjen. Dette er en nasjonalt viktig naturtypelokalitet. I Skedsmo er to hundre mål landbruksjord i fare.

– Natur og jordbruk står ikke høyt nok i kurs i Jernbaneverkets utredninger, mener landbruksdirektøren.

Får kritikk

I tillegg får Jernbaneverket kritikk for å ikke ha tatt med Fylkesmannen i prosessen fra begynnelsen.

– Vi syns det er problematisk at vi ikke har fått være med i prosessen, først og fremst fordi vi ser at det vil kunne forsinke videre fremdrift. Det er heller ikke i Jernbaneverkets interesse, tvert imot, mener Ingvaldsen.

Jernbaneverket har forståelse for landbruksdirektørens bekymring for tap av matjord til parkeringsplasser for tog. Kommunikasjonssjef Thor Erik Skarpen
sier de er glad for innspill, og at de nå vil jobbe videre sammen med berørte kommuner for å finne best mulig løsninger.

– Vi ønsker først og fremst å finne gode løsninger og bli enige. Det er kommunene som skal fatte vedtakene, men det er vi som skal komme med forslag og da er det viktig å ta med landbruksdirektøren og mange andre interesser i det arbeidet. Det er vi innforstått med og vi har stor forståelse landbruksdirektørens bekymringer, sier Thor Erik Skarpen i Jernbaneverket.