To nye selskaper involvert

To nye selskaper trekkes nå inn i vannverkskandalen på Romerike. Det kommer frem i distriktsrevisjonens endelige rapport etter vannverkskandalen på Romerike.

Sentralrenseanlegget RA-2
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I tillegg til de tidligere kjente selskapene til vannverkssjefens sønn, entreprenørselskapet PEAB og slamkjører Eilert Støen, mener granskerne at plastindustribedriften Brimer Kvamsøy og det svenske selskapet IFO Vattenrening har hjulpet til med svindelen.

- Ivar T. Henriksen kunne ikke ha etablert systemer for tapping uten medvirkning fra ulike eksterne leverandører, heter det i den endelige granskingsrapporten.

Les hele:

Granskingsrapporten

Overfakturering og fiktiv fakturering

Rapporten forteller også om hvordan tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen klarte å tappe selskapene for store verdier.

Ifølge granskerne har det vært en utbredt bruk av overfakturering. I tillegg har det blitt fakturert for arbeider og tjenester som ikke ble utført eller levert. Deretter ble penger overført til Henriksen eller andre i kretsen rundt ham.

Dessuten ble eiendeler som NRV og RA2 eide, solgt billig til vannverkssjefen og selskaper eid av Henriksen og hans nærstående. Sjefen brukte biler og annet utstyr som om det var hans eget og benyttet ansatte i NRV og RA-2 til privat arbeid.

Slik med penger tappet fra NRV/RA2

Figuren illustrerer hvordan penger ble tappet fra NRV/RA-2 og sluset via leverandører eller direkte til Ivar T. Henriksen, hans selskap, nærstående og deres selskaper.

Foto: Illustrasjon: Nedre Romerike distriktsrevisjon

Pressekonferanse

Journalister fra diverse medier var i dag samlet på rådhuset i Lillestrøm for å få med seg presentasjonen av den endelige rapporten fra granskningen av Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA2.

Resultatet av granskingen er en omfattende rapport på over 500 sider. Bare styrenes rolle er beskrevet over 90 sider. Granskingen har kostet mange millioner, noe tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen i et intervju med Østlandssendingen har omtalt som en skandale .

Kritiserer styremedlemmene

Mye av innholdet i rapporten var kjent allerede før dagens pressekonferanse.

Blant annet får styremedlemmene knusende kritikk av granskerne. Det fortelles om en total mangel på kontroll med busjetter og om styreledere som ikke stilte spørsmål ved store budsjettoverskridelser.

Ingen kontroll

Da det ble bygget et nytt anlegg ved Hauglifjell på Leirsund, sprakk budsjettet med 100 millioner kroner uten at noen reagerte. Opprettelsen av nye selskaper ble kun nevnt under punktet eventuelt på styremøter, og bygging av et renseanlegg for Coca-Cola ble gjort uten at styrene ante hvor mye det kostet.

Ifølge granskerne var styremedlemmene kjent med en rekke kritikkverdige forhold uten at noe ble sjekket nærmere. Tips om svindel og sammenblanding av økonomi ble kun sjekket med Ivar T. Henriksen selv. Når han som enerådende leder i selskapene avviste anklagene, lot styremedlemmene saken ligge.

Vurderer søksmål

Nå vil styret i NRV og RA2 bruke tid på å sette seg grundig inn i rapporten før de vurderer erstatningssøksmål mot de tidligere styremedlemmene. Det er også ventet at de tidligere styremedlemmene selv vil kalle inn til en felles pressekonferanse.

Rettssaken mot den tidligere vannverkssjefen, hans sønn og vannverksselskapenes innleide slamkjører begynner i høst. Tiltalen mot eks-vannverkssjefen har en strafferamme på 20 år.