To innbragt etter narkoaksjon

To ungdommer ble innbragt, og den ene avga positiv urinprøve.

Razzia på Manglerud skole

Narkorazzia på Manglerud VGS

Foto: Rima iraki / NRK

Aksjonen på Manglerud Videregående skole i dag var planlagt, etter at både skolen og politiet hadde fått tips om narkotikabruk.

Hva var grunnen til mistanken til de to dere bragte inn? Fant dere narkotika?

- Det ble ikke beslaglagt noe narkotika. Den ene ungdommen, en 16 år gammel gutt, innrømmet narkotikabruk, men hadde ren urinprøve, så han ble sluppet fri. Den andre, en 19 år gammel gutt, avga positiv urinprøve og blir fortsatt holdt tilbake på Manglerud politistasjon. Ingen av ungdommene hadde narkotika på seg men begge får tilbud om oppfølging for narkotikabruk.

Hva slags bilde har denne razziaen gitt? Det er mange bekymrede foreldre der ute..

Gro Smedsrud, Stasjonssjef, Manglerud politistasjon

Gro Smedsrud, Stasjonssjef, Manglerud politistasjon

Foto: Peter von Tangen Jordan / NRK

- Jeg tror foreldrene skal være fornøyde med at skolene og politiet tar ansvar ved å ha sånne kontroller innimellom. Vi vil jo ikke at skolene skal være et sted hvor man bruker stoff, eller tar med seg, selger, eller kjøper narkotika. Vi jobber forebyggende, vi har fått tips om at noen har med, eller bruker narkotika. Denne aksjonen er en del av det gode, tette samarbeidet vi har med skolene, forteller Stasjonssjef ved Manglerud politistasjon, Gro Smedsrud.

20 politifolk med på aksjonen


Det er et tjuetalls politifolk som er inne på skolen sammen med to narkotikahunder.

Det dreier seg om en forebyggende narkotikarazzia som skolen selv har bedt om, sier Smedsrud.


- Vi har en aksjon for å se om vi kan avdekke misbruk av narkotiske midler på Manglerud skole i dag, og det er et ønske fra skoleledelsen om at vi tar en sånn kontroll, det er bakgrunnen.

Og hva skjer med elevene som eventuelt blir tatt med stoff på seg?

- Da blir det vanlig etterforskning, utfra hvor store mengder det er. Og er det mindreårige så får foreldrene og barnevernet bli koblet inn.

Det er et drøyt tjuetalls politifolk som er med på aksjonen, det er ikke bare mannskap fra Manglerud, vi har også fått mannskap fra sentralt hold.

- Hva er bakgrunnen for at skoleledelsen har bedt om dette?


De har mistanke om at det blir misbrukt narkotika. Derfor kontrollerer vi nå dette.

Går varsomt frem

Utstyrt med hunder går politiet nå fra klasserom til klasserom på skolen.
Ifølge Gro Smedsrud går politiet varsomt frem under razziaen, og er klare over at de har med unge mennesker å gjøre.

- Vi invaderer ikke skolen, og vi gjør ingen tilfeldige undersøkelser i ungdommenes ransler eller liknende. Vi har med oss politihunder som eventuelt vil lukte det som er av stoff og gjøre undersøkelser som følge av det.

Politihunden Rasko i aksjon
Foto: Thomas Berg, Politiforum