To ankesaker i gang mot Ubaydullah Hussain

I dag starter Borgarting lagmannsrett behandlingen av anken i to straffesaker mot islamisten Ubaydullah Hussain.

Ubaydullah Hussain smiler i det han ble frifunnet

FRIFUNNET: Ubaydullah Hussain smiler i det han hører frikjennelsen bli lest opp i Oslo tingrett 3. oktober 2014.

Foto: NRK

I februar i fjor ble Hussain dømt til 120 dagers fengsel i Oslo tingrett for trusler mot journalister og en sakkyndig i retten og for hatefulle ytringer mot jøder via Facebook. Aktors påstand var ti måneders fengsel.

Da saken startet i dag, nektet Hussain straffskyld, skriver Aftenposten.

I oktober i fjor ble han frikjent for flere ganger å ha oppfordret til terror ved å hylle flere terrorister og terrorhandlinger. Også disse ytringene ble kjent via på Facebook.

Begge sakene er anket av påtalemyndigheten, den første for straffeutmålingen og den andre for frifinnelsen. Begge sakene blir behandlet i Borgarting lagmannsrett i dag.

Den andre saken ble kalt en prøvesak, siden ingen er tidligere tiltalt for indirekte oppfordring til terror.

Følte seg forfulgt

– Tiltalte har holdt seg innenfor ytringsfrihetens grense. Hans grense gjelder allerede foretatte terrorhandlinger, og han har derfor ikke oppfordret til iverksettelse av terrorhandlinger, sa tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen da frikjennelsen ble lest opp i retten i oktober i fjor.

Samme dag sa Hussain selv flere ganger til media at han følte at frikjennelsen var «et slag i trynet til PST».

– Jeg angrer ikke på noen av ytringene. Selv den norske retten har frifunnet meg. Jeg har ingen grunn til å angre. Jeg forholder meg kun til Allahs lover. Ikke til sekulære lover, sa Hussain.

– En «tap-tap»-situasjon

Fleder ytringsfrihetseksperter mente at frikjennelsen av Ubaydullah Hussain kan åpne dørene for flere ekstreme ytringer på sosiale medier. Jurist Anine Kierulf sa til NRK at rettssaken mot Hussain var en «tap-tap»-situasjon for samfunnet.

– Det hadde vært problematisk i forhold til ytringsfriheten dersom han hadde blitt dømt. Men nå som han er frifunnet, sender det også et uheldig signal til miljøene som bidrar til å utnytte ytringsfriheten til å fremme uspiselige holdninger i offentligheten, sa jurist Anine Kierulf i oktober i fjor.

Det er satt av fire dager til behandlingen.