Tiltalt for menneskehandel med rumenere

To menn er tiltalt for menneskehandel. De skal ha tvunget rumenere til å stjele, tigge og prostituere seg. De tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

Tigging i Oslo

To menn er tiltalt for å ha tvunget andre rumener til å tigge på gatene i Oslo. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Mandag starter rettssaken mot en mann (49) fra Kosovo og hans rumenske svigersønn (24) i Oslo tingrett. De er tiltalt for å ha transportert eller lurt ni rumenere, noen av dem romfolk, til Norge ved å forespeile dem jobb her. Virkeligheten ble en helt annen.

Åtte av ofrene, en kvinne og syv menn, ble fraktet til Norge i minibuss fra Romania i 2012. En kvinne reiste med fly i 2010. Før de kom til Norge, tok 49-åringen identitetspapirene deres og slapp dem ut på gaten uten jobb eller tilbud om noe sted å bo. De ble bedt om betale tilbake reiseutgiftene, 200 euro for de fleste av dem.

Ofrene ble truet til å tigge, stjele diesel, kobber og mobiltelefoner, og 49-åringen forsøkte også å få de to kvinnene til å prostituere seg.

Den 24 år gamle svigersønnen skal ha medvirket til utnyttelsen ved blant annet å rekruttere folkene i Romania, være med på transporten til Norge og hjelpe faren med å inndrive reisegjelden.

Erkjenner ikke straffskyld

Stian Mæland.

Stian Mæland er forsvarer til den hovedtiltalte rumeneren.

Foto: Eirin Eikås / NRK

Den hovedtiltalte 49-åringen forsvares av advokat Stian Mæland. Han erkjenner ikke straffskyld.

– De faktiske omstendighetene er helt på det rene. Han har kjørt åtte av de ni fornærmede i denne saken til Oslo. Men så blir det et spørsmål om det som skjer med disse rumenerne, om det oppfyller lovens vilkår i menneskehandelbestemmelsen.

– Og det mener din klient at det ikke gjør?

– Helt korrekt, svarer Mæland.

Heller ikke den yngste tiltalte innrømmer at det har foregått straffbare forhold. 24-åringen er gift med den eldste tiltaltes datter.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Marius O. Dietrichson, som forsvarer mannen.

Forsvareren sier at 24-åringen innrømmer å ha vært med på en minibusstur med folk til Norge, men at han nekter for at det har vært menneskehandel, slik det står i tiltalen.

Forklarer seg via opptak

– Mine klienter er takknemlige for arbeidet politiet har gjort i saken, og setter pris på at saken nå skal behandles av domstolen, sier bistandsadvokat Gro Wildhagen. Hun representerer tre av ofrene i saken.

– To av mine klienter er tilbake i Romania, den siste er i et annet europeisk land, sier hun.

Ingen av de fornærmede vil være til stede i retten, men det vil bli avspilt bevisopptak som ble tatt før de reiste fra Norge.

– Klientene mine er fornøyde med at saken kommer opp, og at det de meldte til politiet blir tatt alvorlig. De håper på en domfellelse. Det er lite rettspraksis når det gjelder tvangsarbeid, og hva som er den nedre grensen for at det foreligger tvang. Så dette er en viktig prinsipiell sak, sier bistandsadvokat Gro Wildhagen.

– Alvorlig sak

– Vi mener dette er en alvorlig sak, at handlingene innebærer integritetskrenkelser for de fornærmede, sier Nina Bakken, politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Hun forteller at det har vært lignende saker flere steder i landet.

– Dette er kanskje en av de litt større sakene av denne typen i Oslo, sier Bakken.

– Noen av de fornærmede kontaktet politiet i Oslo, det var slik vi fikk kjennskap til saken, forteller politiadvokaten.

Slo med kosteskaft

Svigerfaren er også tiltalt for frihetsberøvelse. I januar 2013 skal han ifølge tiltalen ha holdt to av de rumenske mennene innesperret i en leilighet på Bjølsen i Oslo. Der ble de utsatt for vold og trusler. Mannen skal ha låst inngangsdøren og slått begge to mange ganger i hodet og kroppen med nevene og et kosteskaft.

– Dersom du ikke betaler gjelden, eller forsøker å rømme, skal jeg knekke armene og beina dine, var beskjeden hver av de to mennene fikk fra 49-åringen.

Truet NAV-ansatt

Den 49 år gamle mannen er også tiltalt for å ha truet en ansatt i NAV til å gi ham penger. Han skal ha truet med å drepe kvinnen med en stor kniv for at hun skulle utbetale sosialstønad til ham, selv om vilkårene for å få støtte ikke var oppfylt.

Det er satt av seks uker til saken i Oslo tingrett.