Tiltak mot ulv

For å beskytte seg mot ulv ønsker Aurskog-Høland beskyttelsesvester for hunder og rovviltgjerder for både småfe og storfe. Det går frem av søknaden om statlig støtte som kommuner med ulverevir kan søke om, skriver Dagsavisen.

Ulv sett i Aurskog
Foto: Margrethe Ødegaard