Tilsyn: Barnevernet brøt loven

19 av 23 kommuner eller bydeler i Oslo og Akershus brøt loven i 2015-16, ifølge Fylkesmannen. Lovbruddene gikk bl.a. på manglende dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger før konklusjon, og at det ikke var undersøkt om det tidligere var meldt bekymring for et barn.