Tidsfrister sinker etterforskning

Politiet i Oslo mener etterforskningen av mange alvorlige voldtektssaker med voksne ofre blir liggende for lenge på grunn av ressursbruken til avhør av barn. De fleste avhør må utføres innen en uke etter at politiet har fått saken. Politiet sier til Dagbladet at fristen på 130 dager for å etterforske voldtekter er et mål de ikke er i nærheten av å nå i dag.