Vil hugge disse trærne for å få ny tennisbane

Holmenkollen tennisklubb vil bygge nytt tennisanlegg, men hverken naboer, bymiljøetaten eller byantikvaren vil ofre skogen.

Bautatomten

Fra denne bautasteinen har tomta fått navnet sitt. Her vil Holmenkollen tennisklubb bygge ti nye tennisbaner og klubbhus, men det er både naboer, Skiforeningen og flere skeptiske til.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK

Jan Tunby i Markaportens venner

Jan Tunby i Markaportens venner er en av de som er kritiske til å fjerne skogen til fordel for ti nye tennisbaner.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK
Bjørne Byhring i HTK

Bjørne Byhring, leder i Holmenkollen tennisklubb forstår naboene, men mener tomten på Midtstuen er godt egnet til tennisanlegg.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK

Den såkalte Bautatomten, like ved Midtstuen t-banestasjon i Holmenkollen, er stedet der tennisklubben vil bygge ny hall med fem innendørsbaner, fem utendørsbaner og klubbhus.

Men da må skogen bort.

– Alt det du ser av skog her må hugges, forteller Jan Tunby, fra Markaportens venner.

Han bor like i nærheten og forteller at området i dag blir brukt av både mosjonister, joggegrupper og skigrupper.

– Marka mindre tilgjengelig

Tomten er et skogsområde mellom boligbebyggelse, der gangveien Frognerseterveien fører videre inn til Marka, og blant annet Holmenkollen nasjonalanlegg og akebakken Korketrekkeren.

Tunby frykter et stort tennisanlegg vil ødelegge tilgjengeligheten til marka for folk som bor i nabolaget.

– Dette er et anlegg som vil endre områdets karakter fullstendig, og som blir et helt fremmed element i denne grønne lungen i nabolaget vårt.

Trenger flere baner

Et par server unna Bautatomten ligger dagens tennisanlegg, i Bjørnveien ved Gressbanen.

I vinterhalvåret har de to tennisbaner.

– Vi har vært vant til å ha masse unger på tennistrening. Det har vi ikke lenger fordi vi bare har to baner, sier Bjørne Byhring, leder i Holmenkollen tennisklubb.

– Hvis vi skal kunne gi et tilbud til distriktet her så er vi nødt til å øke antall baner om vinteren. Og det håper vi å få til.

Lite støtte til tennisanlegg

Ifølge kommuneplanen er Bautatomten betegnet som grøntområde, og Bymiljøetaten anbefaler på det sterkeste at området ikke omreguleres.

Holmenkollen tennisklubb har fått lite støtte til forlaget, for det er ikke bare naboene og kommunen som er skeptiske.

Byantikvaren fraråder en nedbygging av ”de grønne fingrene” som vil pulverisere intensjonen om åpen forbindelse mellom åsene, byen og fjorden.

Uttalelse fra Byantikvaren, 17.10.2013

Både Skiforeningen, Oslo politidistrikt, Byantikvaren og Ruter
er negative til at tomten skal brukes til et nytt tennisanlegg.

Likevel optimistisk

Selv om mange er kritiske til forslaget om et nytt, stort anlegg på Midtstuen, er tennisklubben optimistisk når saken skal opp i Oslo bystyre.

– Jeg tror vi får gjennomført anlegget. Jeg blir i hvert fall veldig skuffet om vi ikke får det, sier Byhring.

– Vi må forstå at naboer er engstelige for forandringer, men det er veldig få naboer der oppe, og det kommer til å være færre naboer der en rundt noen andre tennisanlegg i Oslo-området.

Foreløpig er tomtens skjebne uviss. Nå som alle parter har sagt sitt, skal saken behandles videre i Oslo kommune. Så må bystyret fatte en endelig beslutning.

Har dere ingen forståelse for at tennisklubben trenger mer plass?

– Vi har ikke problem med å forstå det, men de kan ikke bygge her. De må finne et annet område, sier Jan Tunby.

Bautatomten

Marka blir mindre tilgjengelig for turgåere, hvis Holmenkollen tennisklubb får fjerne skogen og bygge tennisanlegg med ti baner her på Bautatomten.

Foto: Linn Marie Hammernes / NRK