T-banestriden trolig løst

T-banestriden i Oslo er trolig løst. Det går mot flertall i bystyret for at vognvedlikeholdet ikke konkurranseutsettes før i 2009.

 

T-banestopp
Foto: Andreas Øien Stensland / NRK

Arbeiderpartiet, SV og Venstre sikrer flertall i bystyret for dette forslaget.

Trolig på skinner igjen

Dessuten skal selskapet som kjører t-banen også ha ansvaret for anbudsprosessen.

Dette er trolig nok til at de verkstedansatte begynner å jobbe overtid igjen, sier fagforeningsleder i sporveiens arbeiderforening, Rune Aasen.

- Faglig sett så er det å utsette konkurransen til vognene er levert i 2009 en god løsning. Samtidig er vi glad for at vi har mulighet til bli med mer reelt i anbudskonkurransen, sier Aasen.

Blir det full innsats fra de verkstedsansatteansatte igjen nå?

- Ja det bidrar i aller høyeste grad til at vi bør komme i gang igjen, avslutter han.

  Hør hele intervjuet med Rune Aasen her  

T-bane på verkstedet
Foto: NRK

I mars vedtok bystyret å konkurranseutsette vedlikeholdet av de nye t-banevognene som skal erstatte dagens vognpark.

De verkstedsansatte har vært imot dette, og er i tillegg lite begeistret for planene om å omorganisere sporveien.

Vil ha time-out

Summen av dette har skapt frustrasjon blant de verkstedsansatte, som ikke lenger er motivert til å jobbe overtid.

Det har ført til kaos i t-banetrafikken de siste dagene. I går var linje 3 stengt store deler av dagen. Og sporveien har kjørt med langt færre vogner enn normalt i en drøy uke.

Forbrukerrådet mener at T-banetilbudet nå er så dårlig at Sporveien ikke kan kreve betaling av de reisende.

Arbeiderpartiet og SV har hele tiden vært imot omorganiseringen av sporveien. T-banekonflikten blir et brennhett tema dagens møte i Oslo bystyre.

Ap vil sammen med SV be om en time-out, og en utsettelse av konkurranseutsettingen. Nå får de også støtte fra Venstre.