NRK Meny
Normal

T-baneprivatisering utsatt

T-banekonflikten i Oslo er endelig løst. Bystyret vedtok i dag å utsette privatiseringen av vognvedlikeholdet i Sporveien.

T-bane
Foto: Andersen, Ståle / SCANPIX

Alle tre punkter i forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Venstre ble vedtatt i bystyret mot stemmene til Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet.

Bystyret i Oslo vedtok i ettermiddag, etter å ha diskutert i en og en halv time, at vognvedlikeholdet ikke konkurranseutsettes før i 2009.

Dessuten skal selskapet som kjører T-banen, også ha ansvaret for anbudsprosessen.

Det var dette forslaget som gjorde at de verkstedansatte avblåste overtidsnekten som førte til T-banekaos i Oslo i to uker.

Ordføreren utsatte behandlingen

I flere uker har T-banene i Oslo kjørt med for få vogner, med store konsekvenser for byens borgere. Opposisjonen ville løse problemene, som skyldtes en konflikt mellom sporveisansatte og byrådet i Oslo.

Rett før bystyremøtet i forrige uke ble det fremmet et nytt forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Venstre som gikk detaljert inn på hvordan vedlikeholdet skal organiseres innenfor sporveissystemet. Forslaget innebar at konkurranseutsettingen utsettes til alle de nye T-banevognene er levert i 2009.

Frp ba om at saken ble avvist, fordi den hadde altfor vidtgående konsekvenser til at den kunne behandles på så kort tid i bystyret samme dag. Ordføreren kom til samme konklusjon, og dermed ble saken utsatt til i dag.

T-bane på verkstedet
Foto: NRK

Umotiverte arbeidere

I mars vedtok bystyret å konkurranseutsette vedlikeholdet av de nye T-banevognene som skal erstatte dagens vognpark.

De verkstedsansatte har vært imot dette, og er i tillegg lite begeistret for planene om å omorganisere sporveien.

Summen av dette har skapt frustrasjon blant de verkstedsansatte, som ikke lenger var motivert til å jobbe overtid.

Det førte til kaos i T-banetrafikken, og Forbrukerrådet mente T-banetilbudet var så dårlig at Sporveien ikke kan kreve betaling av de reisende.