NRK Meny
Normal

– En asfaltstripe med gjerde vil ødelegge området

Dette kan bli den siste sommeren sauene slippes på beite på Sauejordet i Bærum. En ny gang- og sykkelvei kan dele beiteområdet i to.

Dette kan bli siste sommeren sauene slippes på beite på Sauejordet i Bærum. Det frykter eierne av Søndre Hosle gård. 
Vegvesenet anbefaler å legge en ny gang- og sykkelveien over jordet, noe som vil dele beiteområdet i to.

FOR FØRSTE GANG: Her slipper sauer og lam ut på beite på Sauejordet mandag morgen.

Ole Kristian Udnes

LYDHØR: Ole Kristian Udnes i Bærum kommune sier at de vil høre på hva folk i lokalmiljøet ønsker.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette er fantastisk, vi har gledet oss sammen med lammene lenge, sier sauebonde Jørn Grimsen på Søndre Hosle gård i Bærum.

Mandag morgen åpnet han porten og slapp rundt 75 ivrige sauer ut på beite på Sauejordet.

Mens lammene spretter rundt uten å vite hva som skjer, har de mer rutinerte sauene allerede lukta lunta i går kveld, forteller Grimsen.

– De merket at vi begynte å forberede i går, og da vet de hva som skal skje og går mot døra.

Nå er han redd for at dette kan være siste gang han følger sauene ut på beite.

– Statens vegvesen har lagt fram forslag til ny sykkelvei tvers gjennom området. Den kommer til å splitte beitet så det ikke er hensiktsmessig å drive med sau lenger, sier han.

– Dette området er en perle, og betyr veldig mye for mange mennesker. Å legge en asfaltstripe med gjerde på begge sider som beregnet for transportsyklister til og fra Oslo vil ødelegge området.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sauer på Sauejordet

UTE I DET FRI: Sauer og lam ute på beite på Sauejordet. Bonde Jørn Grimsen frykter det er siste gang.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Statens vegvesen anbefaler sykkelvei på Sauejordet

Etter å ha sett på ulike alternativer, har Statens vegvesen sendt to alternative traseer for gang- og sykkelvei til behandling i Bærum kommune.

Det ene forslaget går langs Griniveien og koster 60 millioner kroner, mens det andre alternativet går over Sauejordet og koster 30 millioner kroner. Statens vegvesen anbefaler politikerne å velge traseen over Sauejordet.

– Jeg håper lokalpolitikerne tar ansvar, og hører hva alle rundt, som barnehager, skoler og velforeninger, mener om dette, sier Grimsen.

– Sauejordet brukes daglig av folk i nærmiljøet. Skoler, barnehager og institusjoner kommer og koser seg, og hilser på dyra. For mange barn er dette den eneste kontakten de har med dyr.

Vil lytte til lokalmiljøet

Foreløpig har lokalpolitikerne i Bærum ikke bestemt seg for om de vil ha sykkel eller sau på jordet. Det vil antakeligvis bli avgjort i september.

Leder for planutvalget i Bærum kommune, Ole Kristian Udnes, sier at det er god grunn til å høre på protestene som har kommet fra lokalmiljøet, selv om det bare vil koste halvparten å legge gang- og sykkelveien langs Griniveien.

– Dette er en typisk problemstilling der vi må veie prisen opp mot andre verdier. Alternativet over Sauejordet er tretti millioner kroner billigere, men det er likevel mye som taler for å velge løsningen langs Griniveien i stedet.

Udnes sier at det også vil være mer logisk, siden gang- og sykkelveien skal fortsette langs Griniveien mot Oslo.

– Når vi skal lage en løsningen som skal fungere i all overskuelig framtid, må vi vurdere nøye alle fritids-, landbruks- og landskapsinteresser.