NRK Meny
Normal

Sykepleiermangel rammer pasienter

Mangel på sykepleiere fører til at mange pasienter må ligge på gangen ved Ahus i Lørenskog. Sykehuset sliter fortsatt med rekrutteringen.

Stein Vaaler, Ahus

- Sykepleiermangelen er trolig løst i løpet av kort tid, sier Stein Vaaler viseadministrerende direktør ved Ahus.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

I mai økte tallet på korridorpasienter og i snitt lå 20 pasienter på gangen hver dag ved sykehuset.

Overbelegget bekymrer de ansatte, sier Silje Bakken Jørgensen foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening.

– Overbelegg og korridorpasienter gjør at man får en mer travel hverdag og det i seg selv er jo belastende. I tillegg føler man fort at man ikke får nok tid til hver enkelt pasient og man kan føle at kvaliteten blir dårligere på den jobben man gjør, sier hun.

Langvarig problem

Helt siden Ahus fikk Follo og Alna bydel inn i opptaksområdet 1. januar i år, har det vært mange korridorpasienter ved sykehuset.

– Hovedårsaken til det er at vi har en rekke senger som står ubemannet på grunn av mangel på sykepleiere. Grunnen til det igjen er at vi ikke har fått det antall sykepleiere vi skulle fra Oslo i forbindelse med overføringen av det nye opptaksområdet, sier viseadministrerende direktør ved Ahus Stein Vaaler.

Sliter med rekrutteringen

Akkurat nå mangler 51 sykepleiere og 21 leger ved Ahus. Tidligere i år ga ledelsen inntrykk av at de hadde fått tilstrekkelig med søkere, men nå viser det seg at problemet ennå ikke er løst.

– Nei, vi hadde nok for stor tro på at rekrutteringsprosessen fra Oslo skulle gå relativt enkelt, fortsetter Vaaler.

I løpet av sommeren mener han at sykehuset skal få fylt de ledige stillingene og da skal flere senger tas i bruk.

Tviler på om det er nok

Det ene er at vi fullfører rekrutteringer slik at vi får åpnet alle senger vi har i det nye bygget. I tillegg utvikler vi et pasienthotell som vil gi oss noe kapasitet. Og fra høsten av vil vi også åpne noen nye senger ved Stensby sykehus.

– Vi håper jo at det vil ha en effekt, men om det er nok, det er vi kanskje tvilende til, avslutter Silje Bakken Jørgensen.

Omfattende brudd på tidsfrist

Mer enn ett tusen personer fikk i mai brutt behandlingsfristen ved Ahus.

Alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, har krav på vurdering av sin helsetilstand innen 30 dager.

Vaaler beklager fristbruddene.